Ne, Jacques Attali nikdy nenapsal, že elity způsobí pandemii „zaměřenou na určité lidi“

Nedávno náš web psal o tom, že sociální sítí Facebook se šíří příspěvky, které překrucují výrok francouzského ekonoma a spisovatele Jacquse Attalliho. Citát o eutanázii byl vymyšlený, ale vycházel z reálného citátu. Nyní se šíří jiný citát. Jacques Attali v něm údajně měl napsat, že se chystá pandemie, kterou způsobí elity a bude zaměřená na určité lidi, myšleno na staré.

Text hoaxu:

Z knihy Bilderbergera Jacquse Attalliho z roku 1981 je příkladem jejich myšlení a právě realizovaného plánu: „Budoucnost bude o nalezení způsobu , jak snížit populaci… Samozřejmě nebudeme schopni popravovat lidi ani stavět tábory. Zbavíme se jich tím, že je přesvědčíme, že je to pro jejich dobro…Něco najdeme nebo způsobíme, pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečnou hospodářskou krizi nebo ne, virus postihující staré nebo starší lidi, na tom nezáleží, slabí a bojácní tomu podlehnou. Hloupí v to uvěří a požádají sami o léčbu. Postaráme se o léčbu, léčbu, která bude řešením. Výběr idiotů tedy bude proveden sám: půjdou na jatka sami.“

Naše hodnocení: nepravda (hoax)

Podrobnosti: Neexistuje jakýkoliv důkaz, že by se v nějaké knize Jacquese Attaliho nacházel tento citát. Úryvek z knihy jsme si přeložili do francouzštiny a angličtiny a hledali, zda zmínka o takovém citátu se někde objeví. Není také známo, že by Jacques Attali byl členem nějakého spolku elit, jak se snaží naznačit označení „Bildeberger“.

Jak již bylo napsáno, Attalimu je přisuzován i jiný falešný výrok o eutanázii starých. Ten rozebrala web AFP.

Jan Cemper

Jan Cemper

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuje za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.