Ne, Jacques Attali nikdy nenapsal, že elity způsobí pandemii „zaměřenou na určité lidi“

Nedávno náš web psal o tom, že sociální sítí Facebook se šíří příspěvky, které překrucují výrok francouzského ekonoma a spisovatele Jacquse Attalliho. Citát o eutanázii byl vymyšlený, ale vycházel z reálného citátu. Nyní se šíří jiný citát. Jacques Attali v něm údajně měl napsat, že se chystá pandemie, kterou způsobí elity a bude zaměřená na určité lidi, myšleno na staré.

Text hoaxu:

Z knihy Bilderbergera Jacquse Attalliho z roku 1981 je příkladem jejich myšlení a právě realizovaného plánu: „Budoucnost bude o nalezení způsobu , jak snížit populaci… Samozřejmě nebudeme schopni popravovat lidi ani stavět tábory. Zbavíme se jich tím, že je přesvědčíme, že je to pro jejich dobro…Něco najdeme nebo způsobíme, pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečnou hospodářskou krizi nebo ne, virus postihující staré nebo starší lidi, na tom nezáleží, slabí a bojácní tomu podlehnou. Hloupí v to uvěří a požádají sami o léčbu. Postaráme se o léčbu, léčbu, která bude řešením. Výběr idiotů tedy bude proveden sám: půjdou na jatka sami.“

Naše hodnocení: nepravda (hoax)

Podrobnosti: Neexistuje jakýkoliv důkaz, že by se v nějaké knize Jacquese Attaliho nacházel tento citát. Úryvek z knihy jsme si přeložili do francouzštiny a angličtiny a hledali, zda zmínka o takovém citátu se někde objeví. Není také známo, že by Jacques Attali byl členem nějakého spolku elit, jak se snaží naznačit označení „Bildeberger“.

Jak již bylo napsáno, Attalimu je přisuzován i jiný falešný výrok o eutanázii starých. Ten rozebrala web AFP.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/