Ne, Jacques Attali nikdy nemluvil o eutanázii seniorů

Na sociální síti Facebook se během dubna začal šířit údajný výrok ekonoma Jacquese Attaliho, bývalého poradce francouzského prezidenta Françoise Mitteranda, podle nějž „eutanazie bude muset být základním nástrojem v našich budoucích společnostech“. Například z profilu Mirky Haasové měl přes 600 sdílení.

Výňatek ze zfalšovaného výroku: „Začneme se staršími lidmi, protože jakmile lidé přesáhnou 60–65 let, žijí déle, než produkují, a to vyjde společnost draho. Pak slabí, pak zbyteční, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich bude vždy více, a především hloupí. Eutanazie zaměřená na tyto skupiny. Eutanazie bude ve všech případech muset být základním nástrojem v našich budoucích společnostech. Zbavíme se jich tím, že je přimějeme věřit, že je to pro jejich vlastní dobro… Chystáme se něco najít nebo způsobit, pandemii zaměřenou na určité lidi, skutečná ekonomická krize nebo ne, virus, který útočí na staré nebo tlusté, na tom nezáleží. Slabý tomu podlehne, vystrašení a hloupí tomu uvěří a nechají se ošetřit… Postaráme se o to, aby léčba byla řešením. Výběr idiotů se zlikviduje sám o sobě: Jdou na vraždu z vlastní vůle.“

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Citace, která ve světě koluje po internetu již delší dobu, není pravdivá. Podle mezinárodní tiskové agentury DPA vytrhl autor hoaxu z kontextu různé výňatky z interview, které Attali poskytl francouzskému lékaři a novináři Michelu Salomonovi, a zkreslil je. Rozhovor obou mužů opravdu vyšel knižně v roce 1981 v knize vydavatelství Seghers „L’avenir de la vie“, tedy Budoucnost života, ale Attali v něm eutanazii nepropagoval.

Francouzský deník Libération jeho skutečná slova pronesená v rozhovoru znovu dohledal: „Jakmile člověk překročí věk 60 až 65 let, trvá jeho život déle, než po jaký něco vytváří, takže je pro společnost drahý. Domnívám se tedy, že v samotné logice průmyslové společnosti již nebude cílem průměrnou délku života prodlužovat, ale zajistit, aby v rámci své konkrétní životní délky lidé žili co nejlépe, ale tak, aby zdravotní výdaje na to byly z hlediska celospolečenských nákladů co nejmenší,“ uvedl ve skutečnosti v inkriminované pasáži Attali.

V této větě se ještě eutanazií vůbec nijak nezabýval. Řeč na ni přivedl až novinář Salomon svou následující poznámkou, že budoucí „liberální“ či „socialistický“ svět bude potřebovat „biologickou morálku“, aby vytvořil etická pravidla pro klonování nebo právě pro eutanazii. „Eutanazie bude ve všech případech jedním ze základních nástrojů našich budoucích společností,“ odpověděl na jeho poznámku Attali.

Attaliho výrok byl nicméně přece jen kontroverzní, takže vedl v první polovině 80. let k dlouhotrvajícímu soudnímu procesu s časopisem „Profils médico-sociaux“, který ekonoma nařkl, že se kloní k myšlence „genocidy starých“ a hájí teze hodné nacionálního socialismu. Attali na to zareagoval tak, že zažaloval zástupce časopisu za pomluvu a soud nakonec vyhrál.

Jacques Attali je francouzský ekonom a spisovatel. Pochází z rodiny sefardských Židů, která se v době alžírské války odstěhovala do Paříže. Vystudoval École polytechnique, École des mines, Sciences Po, École nationale d’administration a Univerzitu Paříž IX, kde od roku 1968 přednášel ekonomickou vědu. Byl blízkým spolupracovníkem Françoise Mitterranda, který ho po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1981 jmenoval svým poradcem pro hospodářské otázky. V letech 1991 až 1993 byl Attali prvním předsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj, stál také u zrodu mezinárodní dobročinné organizace Akce proti hladu a programu EUREKA. Podporuje reformy prezidenta Emmanuela Macrona, přišel s koncepcí „pozitivní ekonomiky“, upřednostňující dlouhodobou udržitelnost před rychlým ziskem.

Přesný přepis poznámek Jacqua Attaliho ve francoužštině.

Zdroj: Deník.cz

Wikipedie

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/