O nás, redakce, redakční rada a vydavatel

Jsme nezávislí. Věříme, že diskuze není boxerský zápas a že skrývání faktů nemůže přinést nic dobrého. Svá tvrzení nestavíme na domněnkách a předsudcích, ale na ověřitelných a ozdrojovaných faktech. Naším cílem je vytvořit otevřenou neideologickou platformu pro relevantní a faktickou diskuzi.

Náš projekt vznikl na počátku roku 2021 jako sesterský projekt webu Manipulátoři.cz. Od projektu se však brzy oddělil a vystupuje jako oddělený projekt. Web se snaží být jednoduchý a přehledný, tak aby se v něm orientovalo co nejširší spektrum čtenářů. Články na webu rozdělujeme podle jasně stanovených kategorií (nepravda, pravda, zavádějící informace, částečná nepravda, clickbait a mýtus). Rovněž jsme se zavázali k dodržování kodexu. Nad dodržování kodexu bude dohlížet i redakční rada. Ta je sestava z odborníků, kteří mají s ověřováním faktů značné zkušenosti. Všichni členové na našem projektu pracují dobrovolně a tedy bez nároku na honorář. 

Redakce: 

Matěj Zlámal (šéfredaktor, zlamal@fakticke.info,+420 720 318 575)- Narodil se v roce 1988 v Kutné Hoře. Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě aplikovaných věd SRH v Berlíně. Je překladatel z angličtiny, němčiny a francouzštiny, má státní zkoušky ze všech tří jazyků. Díky tomu je schopný přeložit a prověřit dezinformace, které do českého prostředí přichází ze zahraničí. Je PR manažer soukromé společnosti v Drážďanech. Nepůsobí v žádném jiném periodiku.

 

 

 

 

 


Jan Cemper (lektor, analytik, předseda spolku; e-mail: cemper@fakticke.info, telefon: +420 770 730 772) – Narodil se v roce 1986 v Kolíně. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor „Právo ve veřejné správě. Od srpna 2017 působí jako šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz. Server pod jeho vedením obsadil 6. místo v soutěži Křišťálová Lupa 2017 v kategorii „Obsahová inspirace“ a v roce 2018 jej Česká televize nominovala v kategorii „Veřejně prospěšná služba“ a odborná porota mu udělila 6. místo. Před druhým kolem prezidentských voleb v roce 2018 se angažoval v iniciativě PoPravdě.cz, která sledovala dezinformace během kampaně. V roce 2019 se stal spoluautorem rozsáhlé studie o mýtech kolujících o Evropské unii. Přispívá do internetového deníku Forum24. Je členem Syndikátu novinářů České republiky. Vzhledem k tomu, že má největší profesní zkušenosti, školí ostatní členy týmu ve využívání nástrojů pro fact-checking.

 

 

Blanka Morávková (editorka) (e-mail: blanka.moravkova@fakticke.info) – Narodila se v roce 1977 v Mostě. Kromě práce pro náš projekt je zdravotní sestrou v sociálním zařízení v Mostě. Mnoho hoaxů se týká zdravotnických témat a právě Blanka Morávková je odbornicí na zdravotnická témata. Ve volném čase se léta věnuje postsovětskému prostředí, což jí dává velký přehled o dezinformačním prostředí. Skvěle ovládá český jazyk a edituje všechny texty na webu.

 

 

Miloš Kadlec (analytik, překladatel) – Narodil se v roce 1971 v Mladé Boleslavi. Plně hovořící německy a rusky. Díky tomu je schopný přeložit a prověřit dezinformace, které do českého prostředí přichází ze zahraničí. Kromě projektu Faktické.info píše i pro web Manipulátoři.cz. V současné době pracuje jako překladatel pro automobilku Škoda.

 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Tomeček (analytik, technik) – Specialista na IT a kybernetické hrozby. Ověřuje věci týkajících se IT, techniky, pomáhá zlepšit komunikace v redakci. Kromě toho se dlouhodobě zabývá americkou zahraniční politikou a globální změně klimatu. Kromě webu Faktické.info občas píše pro web Manipulátoři.cz. Podniká jako OSVČ o boru

 

 

 

 

 

 

 

Václav Doseděl (analytik) –  Narodil se v roce 1991 v Poděbradech. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je odborníkem na dezinformace týkající se práva. Působí jako právník soukromé společnosti v Nymburce. Nepíše do žádného jiného periodika.

 

 

 

 

 

 

Nikdo z redakce není členem žádné politické strany, ani pro ni nepracuje. Kromě toho se redakce radí s redakční radou a dalšími odborníky na různá témata.

 

Redakční rada:

Redakční rada má za úkol kontrolovat činnost redakce, vznášet připomínky a odpovídat na veškeré stížnosti. Rovněž radí redakci v odborných otázkách. E-mail na redakční radu: redakcnirada@fakticke.info

Petr Nutil – český žurnalista, grafik a autor literatury faktu. V roce 2015 založil web Manipulátoři.cz. V roce 2018 vydal knihu Média, lži a příliš rychlý mozek – průvodce postpravdivým světem. V listopadu 2020 vyšla u nakladatelství Grada jeho druhá kniha – Jak neztratit rozum v nerozumné době

 

 

 

Bohumil Kartous – vysokoškolský pedagog a publicista dlouhodobě se zaměřující na téma inovace vzdělávání. Dlouhodobě je spjat se společností EDUin. Dlouhodobě se zabývá tématem dezinformací, fenoménu tzv. hoaxů, dezinformačních webů a fake news, a jejich dopadů na společnost.

 

 

 

 

 

Patrik Kořenář – Youtuber ze známého projektu Fakta vítězí

 

 

 

ThDr. Petr Jan Vinš – český teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel. Vystudoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a starozákonní biblistiku na Univerzitě ve švýcarském Bernu a krátce též v Tel-Avivu. Od roku 2016 je též generálním sekretářem Ekumenické rady církví v ČR.

 

e-mail na redakční radu: redakcnirada@fakticke.info

Vydavatel:

Faktické info z.s.
Zenklova 24/54
180 00 Praha 8
IČ: 07815964
Spisová značka: L75271

Transparentní účet: 2601569525 / 2010