Máte výhradu k našemu hodnocení? Chcete nám poslat tip?

Nenárokujeme si absolutní pravdu či správnost, naše práce je kdykoliv otevřena vašim podnětům a připomínkám. Pokud víte o nějakém zdroji či informaci, která není v souladu s našimi hodnoceními, napište redakční radě, která kontroluje činnost redakce.  Všemi zaslanými připomínkami se redakční rada bude zabývat. V případě, že došlo k pochybení, oprava bude zveřejněna jak pod daným článkem s tím, že bude jasně uvedeno kdy k opravě došlo a co bylo opraveno a souhrn opravy se také objeví na speciální stránce. Kromě toho se řídíme naším kodexem. I dodržování kodexu kontroluje redakční rada a jsme zcela otevřeni kritice, pokud máte pocit, že kodex nebyl dodržen. E-mail na redakční radu: redakcnirada@fakticke.info

Vaše podněty jsou zpracovány následujícím způsobem: Vámi zaslané připomínky jsou předány na fórum redakční rady. Všechny nově poskytnuté informace a zdroje jsou důkladně prověřeny a prověří ji alespoň 3 členové redakční rady. V případě, že připomínka bude relevantní, na základě této nové analýzy je pak následně upraveno nebo ponecháno stávající hodnocení nebo článek samotný. V případě, že připomínku nepovažujeme za relevantní pošleme pošleme autorovi připomínku odpověď s odůvodněním rozhodnutí. Pokud jsou nově poskytnuté informace/zdroje uznány za relevantní a hodnocení výroku na jejich základě upraveno, je tato skutečnost explicitně uvedena u daného výroku a publikována stejným způsobem jako původní hodnocení vč. sdílení na sociálních sítích. V odůvodnění je uvedeno “oprava” s poznámkou o tom, v čem se liší nové hodnocení od původního. Stejně tak jsme otevřeni vašim podnětům týkajícím se možností samotného ověřování.

Rovněž budeme velice rádi za zaslání tipů na články, příspěvky nebo výroky, které bychom měli ověřit. Hlavním předpokladem pro hodnocení je počet sdílení nebo přečtení hodnoceného článku/příspěvku/výroku. Tipy můžete posílat zprávou na naši facebookovou stránku nebo na níže uvedené kontakty:

Matěj Zlámal (šéfredaktor, zlamal@fakticke.info,+420 770 115 375)

Jan Cemper (lektor, analytik, předseda spolku; e-mail: cemper@fakticke.info, telefon: +420 770 730 772)

Blanka Morávková (editorka) (e-mail: blanka.moravkova@fakticke.info)