Kategorie hodnocení

Hodnocené články zařazujeme do těchto kategorií:

Nepravda / falešný citát / hoax: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku obsahují věcné nepřesnosti.

Částečně nepravdivé: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku jsou kombinací spolehlivých a nespolehlivých informací, nebo jsou hlavní předpoklady materiálu neúplné nebo zavádějící.

Manipulace / zavádějící: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku jsou pravdivé, ale je z nich vyvozován špatný závěr.

Falešný nadpis / clickbait: Hlavní předpoklady v těle článku jsou pravdivé, ale nadpis je nepravdivý.

Mýtus / městská legenda (urban legend): Rozbor narativu, který se v různých podobách šíří na internetu.

Pravda: Existuje reprezentativní a spolehlivý zdroj, který potvrzuje informace obsažené v článku/příspěvku/výroku.