Vojáci USA nebudou moci zasáhnout proti českým občanům

V souvislosti s podpisem obranné smlouvy mezi Českem a USA se šíří řada dezinformací. Jedna z nich hovoří o tom, že Černochová dohodla, aby „US armáda mohla použít donucovací prostředky proti občanům ČR k udržení pořádku“.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Ve skutečnosti text smlouvy je dohledatelný na webu Armády České republiky. Článek 14 pak hovoří: „Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.“ Smlouva tedy jednoznačně a explicitně hovoří o tom, že by síly USA mohly zasáhnout jen proti příslušníkům své armády. Nikoliv proti občanům ČR.

Dále vysvětluje armáda i v sekci „otázky a odpovědi“ zda by proti americkým občanům mohla zasáhnout i česká policie a české soudy, pokud by se něčeho u nás dopustily. „Již platná smlouva NATO SOFA obsahuje pravidla pro rozdělení jurisdikce nad vojáky na cizím území mezi vysílající a hostitelský stát, tedy i nad americkými vojáky v ČR.DCA tato pravidla dále zpřesňuje. Žádný příslušník amerických ozbrojených sil na území České republiky nebude beztrestný. Podle NATO SOFA i DCA se bude působnost českých soudů vztahovat na americké vojáky zejména v případech, kdy se dopustí trestného činu vůči občanu ČR,“ dodává armáda.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/