Španělská ministryně pro rovnost nepodporovala pedofilii

Na sociálních sítích, ale i v článcích na internetu, se objevuje informace, že španělská ministryně pro rovnost Irene Monterová mluví jazykem pedofilní lobby a její slova vyzněla jako podpora legalizace pedofilie. Článek o tom přinesl například portál Vaše Věc.

Naše hodnocení: zavádějící (vytrženo z kontextu)

Podrobnosti: Úplný záznam projevu španělské političky v parlamentu dne 21. září 2022, který je zmíněn v manipulativních článcích, je k dispozici na kanálu dolní komory španělského parlamentu na YouTube. Záběry ukazují, že Monterová vystoupila v souvislosti s navrhovanou legislativou o potratech a reprodukčních právech a následné diskusi o sexuální výchově a výroky byly vytrženy z kontextu.

„Nový zákon o potratech je také zákonem o sexuálních a reprodukčních právech. Není to jen proto, aby zaručil skutečný přístup k možnostem potratu, ale je také třeba mluvit o sexuální výchově, kterou zákon zaručuje chlapcům i dívkám. Paní předsedající, bez ohledu na to, kdo jsou jejich rodiny, všichni chlapci, všechny dívky a děti v této zemi mají právo znát své vlastní tělo a vědět, že žádný dospělý se jich nemůže dotýkat, kdykoli chtějí, protože jde o formu násilí. Mají právo vědět, že mohou milovat a mít sex s kým chtějí na základě jejich informovaného souhlasu se sexem.“

Poslední věta prohlášení španělského politika byla vytržena z kontextu a je použita ve falešných publikacích. Monterová ve skutečnosti zdůraznila důležitost sexuální výchovy a vysvětlila důležitost informovaného souhlasu v sexuálních vztazích. Zdůraznila také, že nikdo dospělý se jich nesmí dotýkat.

Obsah navrhovaného zákona je dostupný na tomto odkazu. Není zde žádná zmínka o minimálním věku pro sexuální aktivitu. Ustanovení o této záležitosti jsou obsažena ve zvláštním zákoně. Podle tiskových publikací (1, 2) návrh zákona umožňuje přístup k interrupci mladistvým ve věku 16 a 17 let bez ohledu na souhlas rodičů. Zákon také stanoví možnost pracovní neschopnosti pro osoby trpící menstruačními bolestmi.

Některé ze zavádějících publikací také odkazují na novou legislativu, která má vstoupit v platnost v říjnu, což naznačuje, že země v současné době diskutuje o otázce snížení věku pro pohlavní styk, který je nyní 16 let.

Ve skutečnosti zákon, známý také jako zákon „Jen ano znamená ano “, hovoří o komplexní záruce sexuální svobody a poskytuje lepší právní ochranu lidem, kteří zažili sexuální obtěžování nebo znásilnění. Předpisy vstoupily v platnost 7. října.

Více na AFP

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/