Slované byli oběti nacistické perzekuce, nemůžeme však hovořit přímo o holocaustu

Sociálními sítěmi se šíří příspěvek, který tvrdí, že na Slovany se vztahovala nacistická rasová politika a zemřelo jich 4krát více než Židů. Následně pak příspěvek spojuje označení Slované a Rusové.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Příspěvek hovoří o 14 milionech lidí slovanského původu, kteří zemřeli kvůli nacistické rasové politice. Podle webu holocaust.cz zemřelo za druhé světové války v Sovětské svazu 20 600 000 (více než 13 200 000 civilistů a více než 7 000 000 vojáků). Nutno dodat, že předválečný Sovětský svaz představoval spolu s Polskem území s největší židovskou komunitou v Evropě. V jeho evropské části žilo v polovině 20. let přes dva a půl milionu osob židovského původu (z toho na Ukrajině přes 1,5 milionu, v Bělorusku více než 400 tisíc).

Holokaust byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti. V širším smyslu je slovem holocaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin.  Tj. (chronologicky): politických odpůrců – zejména komunistů a sociálních demokratů, Svědků Jehovových, tělesně či mentálně postižených, homosexuálů, Židů, Romů, Poláků a občanů Sovětského svazu a všech Slovanů. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů. Pokud pod pojmem holocaust chápeme nacistickou perzekuci jako celek, hovoříme o počtu obětí holocaustu mezi 11 až 17 miliony lidí.

Jak bylo řečeno, z toho přibližně 6 milionů byli Židé. Je tedy nesmysl, že počet zavražděných Slovanů bylo 4krát více.

Hovořit o Slovanech jako Rusech je také velmi nepřesné. Nacistická okupace zasáhla během bojů jen část Ruska. Německá vojska postoupila k Stalingradu, na Kavkaz a obsadila Krym. Obětmi tedy byli z velké míry lidé jiné než ruské národnosti. Například Ukrajinci, Tataři, Bělorusové, nebo lidé pobaltských národností.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/