Přehled údajných pirátských neomarxistických hotshots je zavádějící

Tisíce sdílení má na sociální síti grafika, která přináší seznam údajných „pirátských neomarxistických hotshots.“ Pracuje se v něm například s tím, že piráti chtějí přijmout uprchlíky nebo jsou jednoznačně pro přijetí eura. S tím pracují i jiné grafiky (1, 2). Grafika pochází ze stranické tiskoviny SPD Na vlastní oči.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Grafika tvrdí, že Ivan Bartoš se veřejně účastní akcí na podporu uprchlíků. Známá je fotografie z jedné akce z února 2016. Jednalo se však o protiakci proti xenofobnímu shromáždění na Hradčanském náměstí. Ivan Bartoš držel vlajku ultralevicového hnutí Antifa. Brání se tím, že „vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech. Jak říká sám Ivan Bartoš, být proti fašismu je normální.“

Česká pirátská strana dle programu je pro přijetí eura, ale ne bezpodmínečně. Přijetí eura by podle ní měla předcházet celá řada opatření.

Grafika dále oprášila hoax o zpřísnění podmínek řízení řidičského průkazu pro seniory. Věc se má pouze tak, že celá pražská koalice navrhla, aby byl přísnější metr pro řidiče začátečníky, ale také pro seniory. Novela silničního zákona předkládaná resortem dopravy počítá s tím, že motoristé nováčci by po dobu dvou let od získání řidičského průkazu měli sníženou hranici trestných bodů na polovinu. Místo standardních 12 bodů by jim tak byl řidičák odebrán již při získání šesti trestných bodů. Praha by navrhovanou změnu ráda rozšířila o další skupinu šoférů. „Pokud má být nové opatření namířeno proti věkově mladým řidičům (18–20 let), je nutné si uvědomit, že řidičská oprávnění nabývají a drží i osoby staršího věku. Proto by se měla snížit bodová hranice i řidičům nad 70 let, neboť to je věk, kdy dochází k omezení motoriky,“ uvedla metropole ve své námitce v rámci meziresortního připomínkového řízení. Podle Milana Leitnara, STAN (právníka dopravního odboru pražského magistrátu a mimo jiné autora připomínky), není možné vytrhávat jedno tvrzení z celkového vyznění textu. Podle něj je potřeba o dané problematice diskutovat. Nejnovější novela silničního zákona nic o snížení bodové hranice pro mladé ani starší řidiče neobsahuje. Protože nic takového sněmovnou neprošlo, poslanci Pirátů nemohli takovou novelu navrhnout.

Je pravdou, že v některých městských částech Prahy byli Piráti pro zvýšení daně z nemovitosti (1, 2). Návrh Kateřina Stojanové o využití nevyužívaných bytů se netýkal migrantů, ale jen bezdomovců v rámci novely zákona o sociálním bydlení. Kateřina Stojková však není poslankyní.

Otázku pohřbů osamělých lidí otevřela před Dušičkami předsedkyně výboru pro sociální politiku zastupitelstva Eva Horáková (Piráti). Její kancelář rozeslala ředitelům pražských domovů pro seniory dopis, kde se dotazovala na informace ohledně toho, zda by nebyl zájem o ­společnou hrobku pro lidi, o které po smrti nikdo nemá zájem. „Hlavní mojí motivací bylo, aby tito lidé měli důstojné místo ke spočinutí a neskončili na anonymní posypové loučce nebo v horším případě v zaprášeném skladišti krematoria, což je u lidí, kteří nemají žádné příbuzné, bohužel často smutná realita,“ vysvětlila svůj dotaz. Reagovala na to, že například Praha 8 dosud nechává ukládat ostatky při sociálních pohřbech na rozptylové loučce u Krematoria v Mělníku. V Praze 8 jsou též tři domovy pro seniory, PN Bohnice, LDN Bohnice a Nemocnice Na Bulovce.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/