Kdy může občan odmítnout brannou povinnost?

Na sociálních sítích se šíří text prohlášení, který má být formulářem pro odmítnutí mimořádné služby. Text šíří například iniciativa Občanská neposlušnost Lenky Tarabnové. Může však občan ve stavu ohrožení státu odmítnout brannou povinnost?

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: V prvé řadě si řekněme, že žádná mobilizace občanů se nechystá a zprávy o chystání mobilizace jsou jen dezinformací. „Novela branného zákona je pouze pojistkou pro případ hrozícího nebezpečí, v běžném mírovém stavu se nic nezmění. Předně je třeba zdůraznit, že branná povinnost státních občanů České republiky po vytvoření profesionální armády z našeho právního řádu nevymizela a nadále trvá. Branný zákon z roku 2004 s ní nadále počítá a vztahuje se na všechny občany ve věku 18-60 let. I na ženy, a to zejména z genderových důvodů, zákon totiž aplikuje princip rovných příležitostí mužů a žen,“ píše ministerstvo obrany.

Případně však brannou povinnost nelze odmítnout na základě výše uvedeného formuláře. Ten míchá dohromady brannou povinnost a vojáky v záloze. Branná povinnost by se případně mohla týkat všech občanů ve věku 18-60 let. V paragrafu o odmítnutí se hovoří o vojácích v záloze. Voják v záloze je občan, který absolvoval odvodní řízení a byl uznán schopným vykonávat vojenskou činnou službu. Odvodní řízení se však v současné době neprovádí. Formulář by byl platný teprve až tehdy, pokud by byl daný člověk odveden. Informaci o odvodu by daná osoba dostala osobně na základě § 18 nebo na základě obecné vyhlášky. Zasílání takových formulářů je za současné situace bezpředmětné.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/