Jak je to se změnou vládního usnesení o „cizincích“?

Například i poslankyně Karla Maříková z SPD na svém Facebooku zveřejnila status, který se snaží nabudit dojem, že vláda do ČR chce poslat i uprchlíky z jiných zemí než Ukrajina. „Zajímavá změna vládního usnesení, ve kterém mění slova státním občanům Ukrajiny na slovo cizincům,“ napsala Maříková.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Chystá se tedy vláda nebo snad Evropská unie ve velkém přijmout i lidi z jiných zemí než je Ukrajina? Odpověď zní zjednodušeně, ne.

Vláda změnila v jedné ze svých vyhlášek slova „státním občanům Ukrajiny“ na slova „cizincům, na které se povinně vztahuje prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022.“ A o co tedy v onom rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 jde?

„Dne 24. února 2022 zahájily ruské ozbrojené síly na několika místech rozsáhlou invazi na Ukrajinu z Ruské federace, z Běloruska a z ukrajinských oblastí, které nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády. V důsledku toho nyní rozsáhlé oblasti ukrajinského území představují oblasti ozbrojeného konfliktu, z nichž uprchly a dále utíkají tisíce lidí. V reakci na tuto invazi, jež má za cíl narušit evropskou a celosvětovou bezpečnost a stabilitu, Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině, přičemž zdůraznila hrubé porušení mezinárodního práva a zásad Charty Organizace spojených národů (OSN).
(…)
Účelem tohoto rozhodnutí je zavést dočasnou ochranu ukrajinských státních příslušníků, kteří pobývali na Ukrajině a kteří byli počínaje dnem 24. února 2022 vysídleni v důsledku vojenské invaze ruských ozbrojených sil, jež v uvedený den začala. Dočasná ochrana by měla být rovněž zavedena pro státní příslušníky třetích zemí jiných než Ukrajina, kteří byli z Ukrajiny vysídleni počínaje dnem 24. února 2022 a kteří před 24. únorem 2022 na Ukrajině požívali postavení uprchlíka či rovnocenné ochrany. Kromě toho je důležité zachovat celistvost rodin a zabránit rozdílnému postavení členů téže rodiny.
(…)
V souladu se směrnicí 2001/55/ES mohou členské státy rozšířit dočasnou ochranu na všechny ostatní osoby bez státní příslušnosti nebo státní příslušníky třetích zemí jiných než Ukrajina oprávněně pobývající na Ukrajině, které se nemohou za bezpečných a trvalých podmínek vrátit do své země nebo oblasti původu. Mezi tyto osoby by mohli patřit státní příslušníci třetích zemí, kteří na Ukrajině v době událostí, které vedly k hromadnému přílivu vysídlených osob, krátkodobě studovali nebo pracovali. Těmto osobám by však měl být v každém případě povolen vstup do Unie z humanitárních důvodů, aniž by po nich zejména bylo požadováno platné vízum, dostatečné prostředky na obživu nebo platné cestovní doklady, aby se jim zajistil bezpečný průchod při návratu do jejich země nebo oblasti původu. Členské státy mohou dočasnou ochranu rozšířit i na další kategorie vysídlených osob, na něž se toto rozhodnutí nevztahuje, pokud jsou tyto osoby vysídleny ze stejných důvodů a ze stejné země nebo oblasti původu, jak jsou uvedeny v tomto rozhodnutí.“

Jinými slovy, Evropská unie řekla, že ochranu si zaslouží občané Ukrajiny, ale i lidé, kteří na Ukrajině v tu dobu pobývali a nemají kam jít. Nařízení se však týká výhradně situace na Ukrajině a osob přicházejících z Ukrajiny.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/