Indie ivermektin přestala doporučovat, Japonsko ho nikdy nedoporučovalo

Sociální sítí Facebook se šíří tvrzení, že „Japonsko a Indie začaly používat ivermektin a nákaza i úmrtí klesly o 95%. Tvrdí také, že registraci brání EU. Ivermektin je antiparazitální lék určený především pro zvířata.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Indie přestala doporučovat s používáním ivermektinu k léčbě onemocnění COVID-19 v září s odkazem na nedostatek vědeckých důkazů o jeho výhodách. V článku pro The Conversation epidemiolog Rajib Dasgupta vysvětlil, že prudký pokles případů COVID-19 v červnu 2021 v Indii může být způsoben vysokým podílem dříve infikovaných jedinců v kombinaci s očkováním proti COVID-19 a zvýšeným testováním. Čtvrtá celostátní séroprevalenční studie, kterou provedla Indian Council of Medical Research (ICMR) v červnu a červenci 2021, skutečně ukázala, že 67,6 % populace starší šesti let mělo protilátky proti SARS-CoV-2 v důsledku buď očkování, nebo předchozí infekce.

Podle seznamu zdravotnických produktů schválených pro COVID-19 Japonské agentury pro léčiva a zdravotnické prostředky není lék ivermektin japonskou vládou uveden jako schválený lék k léčbě koronaviru. Mnoho zdravotnických úředníků varovalo před používáním ivermektinu pro COVID-19 s tím, že by mohl způsobit škodlivé vedlejší účinky a že existuje jen málo důkazů o jeho účinnosti.

Mezitím se ukázalo, že ivermektin k léčbě COVID-19 vhodný není. Nezávislá skupina amerických a australských lékařů a vědců posoudila veškeré dostupné studie s kontrolní skupinou ohledně účinnosti ivermektinu u covidových pacientů. Tyto studie by měly přinášet nejdůvěryhodnější výsledky. Jsou v nich zkoumáni pacienti náhodně rozdělení na dvě skupiny, přičemž první z nich je podáván lék a druhým z nich neúčinná látka, tedy placebo. Tým se zabýval rovněž šesti pozorovacími studiemi, jež pouze sledují, co se děje pacientům, kteří lék už berou. Pět z 26 studií podle nezávislých výzkumníků vykazovalo známky padělaných dat, například v nich byly uvedeny u pacientů v podstatě nemožné údaje, nebo v nich byli někteří pacienti uváděni opakovaně. Vědci došli k poznatku, že studie, které nejvíce naznačovaly účinnost ivermektinu proti covidu-19, zároveň budily největší podezření z manipulace s daty či nesprávného postupu autorů.

Ivermektin byl nedávno schválen například na Slovensku, ale pouze jako antiparazitární lék, nikoliv proti COVID-19. EMA (Evropská léková egentura) přezkoumala studie o použití ivermektinu k prevenci a léčbě COVID-19 a dospěla k závěru, že dostupné údaje nepodporují jeho použití pro COVID-19 mimo dobře navržených klinických studií.

Zdroje: HealthFeedback, EMA, Reuters, PolitiFact a BBC.

 

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/