Ne, vakcíny proti COVID-19 nejsou genovou terapií, výrok Stefana Oelricha je překroucený

V současné době se poměrně virálně šíří na různých platformách video, na kterém vystupuje Stefan Oelrich, který je vedl člen představenstva společnosti Bayer AG. Na 30vteřinovém vystřiženém videu zdánlivě přiznává, že vakcíny proti COVID-19 jsou genovou terapií. V českém prostředí video šíří například dezinformační projekt Otevři svou mysl. V článku tedy ověříme výrok Stefana Oelricha a podíváme se na to tvrzení, že mRNA vakcvíny jsou genovou terapií jako celek.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Během očkovací kampaně se rozšířil falešný narativ, podle kterého by u vakcín od společnosti Pfizer a Moderna, založených na technologii mRNA, šlo o genovou terapii, jednoduše proto, že nefungují na bázi oslabených virů.

Projev Stefana Oelricha byl zaměřen na nové technologie a na zpětnou vazbu, kterou mohou mít v populaci z hlediska důvěry. Skutečnost, že svět přijal vakcíny mRNA, by tedy podle manažera Bayeru mohla vést k novým technologiím v lékařské oblasti, jako je buněčná a genová terapie. Stefan Oelrich ve svém projevu hovoří o mRNA vakcínách jako vzoru pro vývoj genových terapií, neříká však, že mRNA je genovou terapií. K věci se vyjádřila i samotná společnost Bayer AG: „Bylo to zjevné nepochopení. Podle společnosti Bayer není mRNA genovou terapií ve smyslu obecného chápání.“

Nutné také dodat, že společnost Bayer AG se snažila vyvinout mRNA vakcínu, ale nepodařilo se jí to.

Podle profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky nemá očkování s genovou terapií nic společného: „Falešná zpráva, že očkování má něco společného s genovou terapií, že se ta genetická informace, která je obsažena ve vakcíně, nějak zabuduje do buněk, není pravdivá, není to technicky možné,“ vysvětluje. Václav Hořejší upozorňuje, že u očkování i genové terapie se pouze využívají podobné nástroje: „Očkování rozhodně není genová terapie. Ačkoli se u genetické vakcíny nebo vektorové vakcíny používají některé techniky, které se používají u genové terapie. Používají se podobné nástroje, princip je úplně jiný.“

Tvrdit o očkování proti koronaviru, že se jedná o genovou terapii, zcela odmítá i ředitel Biologického ústavu Akademie věd Libor Grubhoffer: „Rozhodně nejsou genovou terapií, protože vůbec nemají šanci měnit nebo vstupovat do genetické informace té vnímavé buňky.“

Očkování mRNA vakcínou vůbec nevstupuje do jádra buňky. Buňce pouze předá informaci, aby tělo při nákaze poznalo cizí bílkovinu a mohlo se bránit – vytvářet protilátky. Očkování slouží jako prevence onemocnění.

„Biologické léčivé přípravky s léčivou látkou, jež obsahuje rekombinantní NK, nebo je touto kyselinou tvořena používanou nebo podávanou lidem k regulaci, opravě výměně, doplnění nebo odstranění genetické sekvence, přičemž léčebný, preventivní nebo diagnostický účinek těchto léčivých přípravků se vztahuje přímo na sekvenci rekombinantní NK nebo na produkt genetické exprese této sekvence; léčivé přípravky pro genovou terapii nezahrnují vakcíny proti infekčním onemocněním,“ zní už v definici genové terapie Vysoká školy chemicko-technologické v Praze.

„Při genové terapii vkládáme do buněk funkční gen v podobě úseku DNA, tak aby nahradil gen nefunkční. Z něj se pak informace překládá až do podoby proteinu, který má úlohu ve správném fungování daných buněk. Tuto metodu lze použít u závažných vrozených imunodeficitů (snížení imunity) a i u některých nádorových onemocnění. Tedy léčí stávající onemocnění.

Vakcíny s technologií mRNA mají také v sobě informaci pro výrobu proteinu, který vyrobí podle informace z mRNA ribosomy (kuchyně buněk) a po několika přečtení je tato mRNA zdegradována. Nicméně tento protein je tělu cizí a díky tomu ho imunitní systém spolehlivě rozpozná a vyrobí proti němu protilátky, které nás pak zároveň ochrání před daným onemocněním. Jedná se tedy o prevenci. Narozdíl od DNA u genové terapie nemůže mRNA pronikat do jader našich buněk, kde jsou uloženy naše geny v podobě DNA, tudíž s nimi nemůže nijak interagovat.

Obě technologie jsou si velice podobné, obě operují s informací pro stavbu proteinu. Nicméně nejsou jedno a to samé, u genové terapie chceme, aby byl daný protein produkován co nejdéle, u vakcín stačí krátkodobá produkce do vytvoření protilátek, proto se zvolila technologie mRNA, která neproniká k naší DNA,“ píší Medici pro očkování.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/