„Změny od příštího roku 2023“ aneb doporučení NERVu v zavádějícím kontextu

Národní ekonomická rada vlády (NERV) představila předsedovi vlády a ekonomickým ministryním a ministrům dva materiály: Návrhy NERV na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR a Energetická krize: Jak pomoci průmyslu a nezruinovat státní kasu. Dokumenty se však začaly šířit jako nějaký schválený dokument vlády. „ŠIŘTE DÁL! Předmět: Změny od příštího roku 2023,“ stojí v příspěvcích, které mají dohromady tisíce sdílení. Šíří je například i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nebo známá aktivistka Petra Rédová.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Jak již bylo napsáno, NERV skutečně uvedené návrhy předložil. Z příspěvků se však může zdát, že jde o nějaká schválená opatření vlády. „Náměty NERV budou podle dohody s ekonomickými ministry dále rozpracovány a vláda poté bude diskutovat, které z nich využije, realizuje či zařadí do programového prohlášení vlády, které bude vlivem externích událostí, jako jsou válka a energetická krize, nutné začátkem roku 2023 aktualizovat. Na jednání expertů s vládou nebylo cílem uvést všechna navržená opatření do praxe, ale otevřít tím debatu, která může vyústit v kompromis u některých námětů,“ jasně se uvádí na webu Vlády České republiky.

Národní ekonomická rada vlády neboli NERV je skupina odborníků založená bývalým premiérem Česka Mirkem Topolánkem jako orgán, který měl za úkol hledat řešení dopadů finanční krize na Českou republiku, později obnovená vládou Petra Nečase. Jedná se o poradní sbor a nemá žádnou legislativní pravomoc. Kdyby si vláda nějaký z návrhů osvojila, musel by projít celým legislativním procesem včetně hlasování v poslanecké sněmovně a senátu.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/