Video, ve kterém hovoří muž o neexistenci „CV19“, je reprodukcí falešného textu (Robert Oswald)

Na sociální síti Facebook se šíří video, které je reprodukcí textu, který má dokazovat neexistenci „CV19“. CV19 má být pravděpodobně zkratka pro COVID-19. Muž ve videu tvrdí, že v jižní Kalifornii se (někdo) pokusil  izolovat CV19 na základě Kochových postulátů a nepodařilo se mu z 1500 vzorků izolovat ani jediný s „CV19“. Ve všech případech se jednalo prý o chřipku. Muž ve videu dále hovoří, že mu vzorek neposkytla ani Agentura pro kontrolu nemocí (CDC). Vyvozuje tedy, že vir „CV19 neexistuje“.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: První, co člověka orientujícího v problematice musí zarazit je, že ve videu jsou zaměněny pojmy. Hovoří se zde o viru „CV19“ (COVID-19). Takový vir skutečně neexistuje. COVID-19 je nemoc, která je způsobena virem SARS-CoV-2. Paradoxně tedy muži ve videu lze dát za pravdu, že izolovat COVID-19 není možné. Není to vir, ale nemoc.

Připustíme-li ovšem, že muž ve videu si spletl pojmy a hovoří o viru SARS-CoV-2, tvrzení ve videu jsou nepravdivá. V úvodu videa muž hovoří o Kochových postulátech. Dovolíme si citovat starší text Antonína Šlajcha z projektu Iluminátor na toto téma:

Co jsou to tedy ty Kochovy postuláty? Kochovy postuláty jsou soubor pravidel a postupů pro prokázání příčinné souvislosti mezi patogenem a nemocí. Tato pravidla a postupy vytvořil pan Robert Koch už v roce 1884 – tj. ještě PŘED objevením existence samotných virů – a týkaly se bakterií!

Samotná podoba postulátů je pak následující:

  1. Mikroorganismus musí být pozorován ve všech nemocných jedincích a v žádném zdravém.
  2. Musí být izolován z nemocného jedince a vypěstován mimo něj v laboratoři v čisté kultuře.
  3. Zdravý pokusný objekt musí po naočkování dostatečného počtu jedinců této čisté kultury onemocnět a vykazovat stejné příznaky onemocnění jako v bodě 1.
  4. Z tohoto onemocnělého pokusného objektu musí být izolován mikroorganismus identický s tím, který byl pozorován a izolován v původním nemocném jedinci.

Proč nelze tato kritéria aplikovat na virus SARS-CoV-2?

Bod 3 dnes nelze z etických důvodů provádět. Výklad totiž zní, že musíte cíleně nakazit nemocí testované jedince kvůli rozvinutí nemoci a následného odebrání vzorku. Tyto osoby tak vystavujete riziku úmrtí, nebo trvalých následků.

V samotné metodice jsou výluky z Kochových postulátu na ty mikroorganismy, které se nedokáží rozmnožovat mimo hostitelskou buňku! Tato výluka pak vylučuje aplikaci na jakýkoliv vir, jelikož viry potřebují hostitelskou buňku ke svému rozmnožování.

Od roku 1884 se naše schopnosti izolovat mikroorganismy zlepšily ruku v ruce s vývojem nových technologií a tyto postuláty nejsou nadále vyžadovány, byť jejich aplikace na bakterie může být stále v některých případech relevantní. Nikoliv však v případech virů!!

Tomu, že Kochovy postuláty se nedají aplikovat na viry, se začal (v. roce 1937) krátce po jejich objevení zabývat Thomas M. Rivers, který rozšířil Kochovy postuláty o nové metodiky, známé jako Riversova kritéria.

Nicméně i Riversova kritéria jsou už dnes také zastaralá a v moderní době se již nepoužívají. Zde přikládám odkazy na některé z izolátů viru SARS-CoV-2 společně s vícero současnými metodami (12345).

Zjednodušeně řečeno, Kochovy postuláty na izolování nejdou použít, vir SARS-CoV-2 však byl mnohokrát izolován.

Text, který začíná „Mám doktorát z virologie a imunologie. Jsem vědecký pracovník v klinické laboratoři a testoval jsem 1 500 pozitivních vzorků COVID-19 zde shromážděných v jižní Kalifornii…“  koluje minimálně od 6. prosince, kdy jej anonymní blogger s názvem „Sojourner“ zveřejnil v sekci komentářů v článku publikovaném na Wadeburleson.org. Text je však falešně přisuzován Dr. Robertovi Oswaldovi. Ten však za textem nestojí.

Krátce poté, co se tato zpráva rozšířila, Dr. Robert Oswald aktualizoval své webové stránky na Cornellově univerzitě, aby obsahovaly prohlášení o COVID-19. Napsal:

„COVID-19 je skutečnou nemocí. Jakýkoli příspěvek na Facebooku, který naznačuje něco jiného, ​​je podvod a není pravdivý. Noste masku, procvičujte si sociální distancování a nechtě se očkovat, až bude vakcína k dispozici.“

Pro web Snopes.com dále odmítl, že je autorem textu a také prohlásil, že je z textu zděšen. A dále napsal:

„Obsah je úplně nesmyslný. Virus je velmi dobře studován s mnoha úplnými genomovými sekvencemi od pacientů (pozn. ve videu se hovoří, že bylo izolováno jen pouze asi 40 nukleotidů). Můžete si prohlédnout obrovský rozsah práce, jak ji sestavila Národní lékařská knihovna: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/

Nejen to, ale molekulární struktura spike proteinu byla vyřešena pomocí cryo-EM (jeden z našich bývalých studentů je autorem této práce): https://science.sciencemag.org/content/ 367/6483/1260

Takže tvrdit, že žádný virus ve skutečnosti neexistuje, je prostě špatně.“

Zdroj: Snopes.com

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/