Šíří se falešná nóta, kterou nám prý zaslala Ruská federace

Sociální sítí Facebook a dalšími prostředky se šíří příspěvek, který se snaží vnutit představu, že Ruská federace Česku a Slovensku poslalo nótu, ve které nám hrozí válkou.

Text: „Vzhledem na aktivní a věčné podporování Ukrajiny a jejího nelegálního vedení latentními zbraněmi RF bere na vědomí, že Česká a Slovenská republika jsou potencionálními cíli ozbrojených sil RF a ozbrojených síl BLR. Územní celistvost ani svrchovanost těchto zemí není v současném stavu garantovaná RF. Aktivní zapojení na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování je podle hledisek OSN nepřátelským aktem vůči RF na stejné právní úrovni, jako napadení RF a aktivním vstupem do války. Případná ruská invaze do Česka nebo Slovenska potom nemůže být podle mezinárodního práva považována za napadení těchto zemí Ruskou federací, protože první nepřátelský krok srovnatelný s napadením provedly Česko a Slovensko. Na základě těchto skutečností nemůžou Češi a Slováci ani žádat NATO o pomoc, protože podle stanov NATO mají nárok na podporu a pomoc pouze v případě, že jsou napadeni, ne v případě, že někoho napadnou oni.“

Naše hodnocení: Nepravda

Podrobnosti: Ministerstvo zahraničních věci ČR nám potvrdilo, že žádnou takovou nótu nedostalo. Čistě logicky, kdyby se tak stalo, okamžitě by se věc dostala do médií a Česká republika by se začala připravovat na vojenský útok.

K věci se vyjádřilo i slovenské ministerstvo zahraničí. „Žádná taková nóta Slovensku doručena nebyla, nic takového neeviduje ani náš zastupitelský úřad v Moskvě, který by musel být o nótě vyrozuměn. To, že jde dezinformaci, naznačuje i samotný jazyk a styl, jakým je zpráva napsána. Jejím účelem je vyvolávat strach. Slovensko není ohroženo, naše členství v NATO nám poskytuje nejvyšší možné bezpečnostní záruky. Navíc, vzdušný prostor Slovenska je chráněn špičkovými systémy Patriot.“

Věc obsahuje samozřejmě i další zjevné nepravdy. Oficiální nóty posílají jednotlivé země sami za sebe, nikoliv jménem jiných. Běloruská armáda se přitom ani oficiálně neúčastní invaze na Ukrajině, natož aby hrozila zemím NATO. Logiku nedává ani to, proč by zrovna Rusko hrozilo jen nám a Slovákům, naše země přijaly zhruba podobné sankce jako země ostatní.

Členství v NATO nám zajišťuje ochranu. Samozřejmě není pravdou, že pokud by Rusko začalo tvrdit, že jsme je z nějakého nepochopitelného důvodu napadli, pomoc zemí NATO by se nás netýkala. Článek Severoatlantické smlouvy hovoří jasně:

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/