Robert Malone neodhalil, že vakcíny mohou způsobit ADE syndrom

Sociálními sítěmi se šíří video, které straší před ADE syndromem. Na videu vystupuje Robert Malone a Vladimír Laššo. Video má tisíce sdílení.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: „ADE syndrom, nebo také Antibody Dependence Enhancement je zhoršení průběhu onemocnění způsobené podáním vakcíny. ADE byl popsán v případě vakcíny proti horečce Dengue nebo spalničkám, kdy způsobila silnější příznaky po infekci. Zdravotní problémy však nebyly způsobeny u všech očkovaných jedinců. Podstatou celého problému bylo, že protilátky stimulovány vakcínou vtahovaly virus do buněk imunitního systému, kde se mohl rychle množit. ADE syndrom není běžnou nežádoucí reakcí u všech vakcín, dosud byla popsána jako velmi vzácná reakce vyskytující se u konkrétních vakcín a konkrétních onemocněních. Přesto se tento fenomén sleduje u každé vakcíny. Sledoval se i u vakcíny proti COVID-19 již v preklinickém stádiu vývoje, regulační orgány žádnou vakcínu nepovolí bez dostatečné analýzy ADE efektu. V případě koronaviru však podobný efekt nebyl dosud pozorován a to ani v případě SARS-CoV-1, kde disponujeme daty z dlouhodobého sledování. ADE se nepřetržitě monitoruje, ale zatím nemáme v rukou žádné důkazy o jeho existenci u vakcín proti COVID-19. Představa, že nové mutace budou zdrojem ADE, postrádají logiku. Během očkování se tvoří množství protilátek, které nemají terapeutický benefit. Vážou se na virus, ale nejsou schopny ho eliminovat, přesto nezpůsobují ADE efekt. Tvrdit, že ADE syndrom je obecnou nežádoucí reakcí vakcín proti COVID-19, se nezakládá na faktech, ale na nepochopení vědeckých výsledků,“ píše pro slovenskou policii Slovenská akademie věd.

Je pravdou, že v článku ve vědeckém časopise Nature ze září 2020 se píše o tom, že je nutné tuto možnou reakci sledovat. Nutno však dodat, že v té době nebylo známo, jaká vakcína bude nakonec schválena a vakcíny proti COVID-19 se ještě testovaly. Derek Lowe pro ScienceMag v únoru 2021 rezolutně odmítá, že vakcíny proti COVID-19 by mohly způsobit ADE syndrom. Ke stejnému závěru došel i Davidson Institute s tím, že tento syndrom nebyl pozorován u žádného pacienta. Dr. Paul Offit vysvětluje důvody. Jeden z hlavních důkazů je léčba plazmou obsahující protilátky SARS-CoV-2. Kdyby přítomnost protilátek zesilovala průběh COVID-19,  onemocnění by touto plazmou nešlo léčit. To se však neprokázalo, naopak tato plazma zlepšuje průběh onemocnění.

Doktor Robert Malone je americký virolog a imunolog. Po vzniku pandemie koronaviru se však podílel na šíření několika dezinformací u tématu koronaviru a očkování, za což je také kritizován jeho kolegy.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/