Respirátory KN95 nejsou příliš vhodné, nejsou však nelegální

Sociálními sítěmi se šíří rozhovor s restauratérem Aaronem Günsbergerem, který stojí za projektem nezávislé zkušebny na respirátory. Článek vydal web Info.cz a šíří se rovněž videorozhovor samotný. V rozhovoru se uvádí, že respirátory KN95 jsou nelegální a nesmí se v Česku distribuovat a prodávat.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Je pravdou, že pro běžného uživatele tyto masky KN95 vypadají podobně jako respirátory FFP2, nemají ovšem evropskou certifikaci a jejich vlastnosti mohou být v některých ohledech značně odlišné. Upozornil na to server iRozhlas.cz. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu tvořící miniaturní krychličky, evropská norma EN 149 (pro FFP2) předepisuje test nejen aerosolem pevných částic, ale též parafinovým olejem. Ten tvoří v aerosolu miniaturní kulové kapičky, jež konkrétně v případě pandemie onemocnění covid podstatně lépe simulují situaci záchytu mikroskopických kapének.

Není však pravdou, že respirátory KN95 jsou v České republice nebo v zemích EU nelegální. Dne 16. 3. 2020 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU doporučení Evropské komise 403/2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 u osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Podle čl. 7 tohoto doporučení platí, že „Pokud orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nebo zdravotnické prostředky zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425 nebo s požadavky směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.“ Při splnění těchto podmínek lze po omezenou dobu, a po dobu provádění nezbytných postupů posouzení shody, výrobky dodávat na trh.

AKTUALIZACE 10.3.2021: Výjimka EU již skončila. K různým výjimkám se však uchylují různé členské země. „Udělovali jsme výjimky do konce loňského května. Další členské státy ale dělaly obdobnou věc a jejich výjimky mohly být i delší. To znamená, že se na našem trhu mohou objevovat výrobky KN95 s dočasnými povoleními. Buď nebyly ještě doprodány z naší výjimky, dostaly výjimku v jiném členském státě, nebo jsme zachytili nelegální výrobky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce. Výrobky KN95 se v ČR tedy smějí prodávat, pokud pochází z jarních zásob, případně vlastní výjimku z jiných členských států EU. Náš článek nijak nehodnotí, zda vládním usnesení, které doporučuje používat FFP2 i KN95 a staví je na stejnou úroveň je v pořádku.

Článek prošel 22. 3. 2021 recenzním hodnocením peer review na Twitch.tv/Iluminator_cz.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/