Ne, testy na COVID-19 neobsahují ethylenoxid

Sociální sítí Facebook se šíří, že prý antigenní testy obsahují nebezpečný ethylenoxid. Konkrétně ho mají obsahovat testovací tyčinky.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Je pravdou, že ethylenoxid je sama o sobě velmi toxická látka. Ve zdravotnictví se však naprosto běžně používá jako plynná látka ke sterilizaci zdravotnických pomůcek. Na povrchu totiž po aplikaci nezůstává ani stopové množství této látky, protože plyn se rychle rozkládá. Tento postup sterilizace je naprosto běžný a bezpečný a je schválen například SÚKLem.

Ke sterilizaci se využívá plynná směs ethylenoxidu při teplotě 37–55 °C. Existují dva způsoby sterilizace ethyloxidem. V prvním je kapalný plyn přiváděn do odpařovače a ohřevem se mění na plyn. Poté je plyn veden přes ventily do sterilizační komory. Koncentrace je daná tlakem a je při dané teplotě neměnná. Po uplynutí sterilizační doby je plyn veden do adsorberu, kde prochází vodní náplní a rozkládá se na glykol, kyslík a vodík. V druhém případě sterilizátory pracující s čistým ethylenoxidem. Na konci cyklu se sterilizátor přepíná automaticky do režimu aerátoru. Od přetlakového způsobu sterilizace ethylenoxidem se odlišují především tím, že do sterilizační komory se napustí jen tolik pracovního plynu, aby tlak v komoře stoupl maximálně na úroveň tlaku atmosférického. I v tomto případě plyn prochází vodní náplní a rozkládá se na glykol, kyslík a vodík.

Po sterilizaci se testovací tyčinky zabalí do vakuovaného obalu. Tento postup způsobí, že na povrchu testovací tyčinky nemohou zůstat žádné bakterie ani paraziti.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/