Ne, slovenská vláda nenařídila povinnost lidem ubytovat vojáky a uprchlíky

Na platformě YouTube se objevilo video, ve kterém předseda strany Život Tomáš Taraba tvrdí, že na Slovensku byla přijata vyhláška nařizující lidem povinnost ubytovat vojáky a uprchlíky ve svých bytech. Video má desítky tisíc shlédnutí.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Tvrzení není pravdivé. Slovenská vláda aktualizovala 3. března nařízení vlády 59/2022 o opatření hospodářské mobilizace. Bylo aktualizována s ohledem na aktuální situaci na slovensko-ukrajinské hranici. Vyhláška stanoví například možnost vyhlásit pracovní povinnost v určitých profesích. Hovoří také o ubytovacích zařízeních. Nařízení za určitých podmínek může vyčlenit ubytovací kapacity pro vojáky nebo i pro lidi utíkající před válkou. Stát by takovým ubytovacím zařízením samozřejmě ubytovací poplatek za dané lidi uhradil. Že zákon hovoří především o ubytovnách a jiných ubytovacích zařízení se dozvíte také z videa TA3.

Věci se věnoval také projekt Demagog.cz:

Pojďme se tedy zaměřit na to, co vládou vyhlášená mimořádná situace znamená pro obyvatele Slovenska. Mimořádná situace je jedním z krizových stavů, který je upraven zákonem č. 42/1994 Z. z. o civilní ochraně obyvatelstva. Zákon mimořádnou situaci definuje jako „obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetek“. Touto mimořádnou událostí může dle zákona nově být například „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“.
Zákon vyjmenovává jednotlivé povinnosti, které mají při mimořádné události právnické a fyzické osoby. Jednou z povinností fyzických osob je skutečně také „pre prípad mimoriadnej udalosti (…) poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou“. Za plnění této povinnosti náleží dané osobě náhrada, tuto povinnost však může odmítnout, pokud „by tým vystavila vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak jej v tom bránia iné dôležité okolnosti“.
Tato povinnost ale neplatí ihned po vyhlášení mimořádné situace. O tom, že by měla konkrétní fyzická osoba poskytnout prostory pro ubytování uprchlíků, musí nejprve rozhodnout obec – právě obci totiž přísluší zodpovědnost za tzv. nouzové ubytování. K nařízenému ubytovávání ukrajinských uprchlíků ve slovenských domácnostech však nedochází: nedohledali jsme žádný případ nařízeného nouzového ubytování v domácnostech. Kde k nouzovému ubytování dochází, děje se tak v ubytovacích zařízeních, sportovních halách či u lidí, kteří se dobrovolně přihlásili. Došlo k tomu např. v Prešovské župě vč. Bardejova, v HlohovciRužomberoku nebo i v malém městě Jelšava.
Obecná povinnost ubytovat uprchlíky z Ukrajiny tedy neexistuje a k žádnému nařízenému ubytování v domácnostech nedochází. Slovenská vláda naopak připravuje zavedení příspěvku pro ty, kdo se rozhodnou uprchlíky ubytovat.

Členy ŽIVOT – národná strana jsou poslanci, kteří odešli z LSNS kotlebovců.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/