Ne, sbírky nejsou daněny a pojišťovny nebudou krátit pojistné plnění na základě sbírek

V souvislosti s živelnou katastrofou na jižní Moravě se šíří příspěvky, že údajně sbírky na pomoc Moravě budou zdaněny až ve výši 30 % a pojišťovny navíc prý budou krátit pojistné plnění. Hoax rozšířila Kateřina Payne, verze se však šíří v různých verzích (1, 2).

Text hoaxu: „Finanční́ sbírka se bude danit 30%. A pojišťovna bude krátit pojistky na základě̌ pomoci která́ každému domu byla poskytnuta . To je neuvěřitelné, hnus.“

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Příjemce ani pořadatel dobročinného daru nic nedaní. To za předpokladu, že se jedná o veřejnou sbírku organizovanou podle zákona č. 117/2001 Sb. Tyto sbírky jsou osvobozeny od daně z příjmu. Právnická osoba organizující sbírku může na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky použít část hrubého výtěžku sbírky, která však nesmí převýšit 5 % z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána. Čistý výtěžek sbírky musí právnická osoba nebo ten, v jehož prospěch byla sbírka konána, použít výhradně ke stanovenému účelu sbírky. Na internetu se objevily i sbírky, které nemají konání veřejné sbírky ohlášeno. Ti musí své příjmy řádně zdanit. Doporučujeme, proto peníze darovat ověřeným organizacím jako je například Nadace Via, Člověk v tísni nebo Diecézní charita Brno.

Pojišťovna může krátit plnění jen z důvodů porušení pojistné smlouvy a i to má jasná pravidla. To, že poškozenému někdo věnuje peněžní, nebo hmotný dar není porušením smlouvy.

Hoax šířila například i Rena Bernardi z projektu „TV Šalingrad“, o které psal už web Manipulátoři.cz.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/