Ne, předseda Ústavního soudu opravdu nechystá novelu volebního zákona

Na sociální síti Facebook se šíří text, který tvrdí, že předseda ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský má připravenu novelu o volbě prezidenta ČR pro nastávající prezidentské volby. V novele má jít o to, že by kandidáti mohli utvořit koalici kandidátů a vstoupit do voleb o hrad jako tým.

Zdá se, že tuto zprávu někdo vytvořil jako žert, ale někteří uživatelé Facebooku ji berou zcela vážně. Například příspěvek Aleny Suché měl více než 200 sdílení, status také sdílel člověk, který o sobě prohlašuje, že je prezidentským kandidátem – Pavel Zítko. Příspěvek se šíří ve více vyhotoveních na sociálních sítích a ze statusů je zřejmé, že je také rozesílán e-maily řetězovou formou.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Neexistující návrh má mnoho zádrhelů a je naprosto zřejmé, že se jedná tedy o nesmysl. V prvé řadě předseda Ústavního soudu ani Ústavní soud jako takový nemá zákonodárnou roli. Nemůže navrhovat úpravy zákonů, vyjadřuje se pouze k ústavnosti či neústavnosti vydaných zákonů. V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní. Demokratický, svobodný systém věnuje velkou pozornost ústavním pojistkám, které omezují moc státu a zabraňují zneužití moci ve sféře lidských práv. Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou na sobě nezávislé, demokraticky kontrolovatelné a vzájemně vyvažované do rovnováhy. Tyto druhy moci musí být na sobě nezávislé. Jasně to upravuje Ústava České republiky.

Není samozřejmě možné ani takto narychlo měnit zákony. Každý zákon, i jeho úprava, musí projít procesem, kdy je projednán na půdě obou komor parlamentu, dále ho podepisuje prezident a vychází ve sbírce zákonů. Z logiky věci by se taková úprava do voleb nestihla.

V neposlední řadě samozřejmě by takový návrh nedával logiku. Prezidenské volby jsou volby, kam se volí do jednoho orgánu. Není tedy jasné co by z dané věci měli ostatní kandidáti „koalice“. V ČR neexistuje například ani post viceprezidenta jako ve spojených státech. Jedinou možností je tedy, že by se nějaký kandidát vzdal kandidatury ve prospěch kandidáta jiného. To by se však jednalo jen o jaký si morální apel a kdyby to udělal až krátce před volbami, hlasy pro kandidáta, který se vzdal, by propadly.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/