Ne, nařízení roušek, respirátorů, testů a odstupů ve školách se neruší

Rozruch vyvolalo rozhodnutí výmarského soudu z minulého týdne. Soud v jednom případě rozhodl, že povinnost nosit respirátor, dodržovat doporučené rozestupy a provádění antigenních testů ve školách ohrožuje duševní a fyzické zdraví dětí. Například lékař Jan Hnízdíl na základě toho vydal článek, že „Nařízení roušek, respirátorů, testů a odstupů ve školách se ruší.“

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Je pravda, že v jednom případě takový rozsudek ve Výmaru padl. Samotný rozsudek však rozhodně tato opatření neruší ani na zemské úrovni, natož na úrovni spolkové. V rozsudku se doslovně píše: „Rozhodnutí nemá žádný vliv na opatření na ochranu před infekcí, která byla nařízena pro durynské školy jako celek. Zůstávají zákonně platné. Totéž platí pro veškerá další opatření na ochranu před infekcí v kruzích s vysokým počtem infekcí.“ Upozorňuje na to, že rozhodnutí se vztahuje pouze na osoby zapojené do řízení – tedy na dvě děti a jejich školu, ale nikoli na jiné rodiny nebo obecně na nařízení.

Jak informují německá média, existují dokonce pochybnosti, zda k takovému rozsudku byl Okresní soud ve Výmaru kompetentní. „Toto rozhodnutí vyvolává vážné procesní pochybnosti. Stát Durynsko chce nechat rozsudek posoudit u vyššího soudu,“ píše německý Welt. Rozhodnutí v současné době není k dispozici ani v písemné formě, jak uvádí mediální skupina RND, zpočátku existovaly dokonce pochybnosti o pravosti soudního rozhodnutí.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/