Ne, Evropská unie nezakázala chov domácích zvířat a domácí porážky

Na sociální síti Facebook je šířen screenshot statusu, který tvrdí, že Evropská unie údajně chce zakázat chov domácích zvířat a domácí porážky. Měl to říci europoslanec za SPD Ivan David.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Příspěvek naráží pravděpodobně na video rozhovor mezi Tomiem Okamurou (SPD) a europoslancem Ivanem Davidem (SPD), který byl zveřejněn na Facebooku 3. května 2021.  Na základě toho vznikl i rozhovor pro Parlamentní listy. Ve videu Ivan David, a v rozhovoru Tomio Okamura, říká:

„Zatím u nás korporace ovládají asi 80 % trhu, ale snaží se ovládnout 100 %, aby mohly ještě účinněji diktovat ceny. Drobní chovatelé a zemědělci o tom možná ani nevědí. Zatím nepřišly na řadu sankce. Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe! Odezva na toto nařízení je natolik negativní, že Evropská komise pravděpodobně ustoupí v případě drůbeže a králíků. Naprosto však nehodlá ustoupit v případě prasat, ovcí, koz a hovězího dobytka. Trvá na tom, že bude nanejvýš možné provést domácí porážku za přítomnosti veterináře, aby bylo garantováno náležité zabití zvířete, ale pak musí být zabité zvíře transportováno na jatka, která mají příslušnou akreditaci, kde bude zvíře zpracováno, a chovatel si pak zpracované maso může odvézt. Tento postup by zásadně prodražil domácí porážku a ta by se stala ekonomicky nesmyslnou. Zásadně nesouhlasíme s takovým postupem Evropské komise, podporujeme domácí chovy a malovýrobu včetně domácího zpracování, které je tradiční součástí venkovské kultury.“

Ivan David ani Tomio Okamura vůbec tedy nehovoří chovu zvířat. V této části je příspěvek naprosto nepravdivý.

Ohledně porážek zvířat europoslanec za SPD skutečně o porážkách mluví. Jeho vyjádření jsou však také nepravdivá. Česká republika má časově neomezenou výjimku pro prodej králíků a drůbeže ze dvora. Státní veterinární správa píše:

„Zejména na internetu se v posledních týdnech rychle šíří nepřesné informace o údajném blížícím se konci výjimky pro prodej malého množství drůbeže, králíků a nutrií poražených přímo v hospodářství (v české legislativě upravuje tuto záležitost § 27a veterinárního zákona). Jedná se bohužel o zásadní nepochopení složité bruselské legislativy. V České republice k žádné změně nedochází a v nejbližší době nedojde. V ČR i celé EU je a nadále i po 31. 12. 2020 bude možné prodávat čerstvé maso drůbeže a zajícovců poražených přímo chovatelem v jeho hospodářství mimo schválená jatka a bez veterinární prohlídky. Výjimka, která „prodej ze dvora“ pro čerstvé drůbeží či králičí maso umožňuje není nijak časově omezena.“

A dodává: „K 31. 12. 2020 skončí v EU jiná výjimka – a zde došlo při interpretaci legislativní změny k záměně. Tato výjimka dávala 11 let přechodné období členským státům, které před jejím zavedením takovou výrobu umožňovaly, aby svou legislativu uvedly do souladu s legislativou EU. Mezi tyto státy však ČR nikdy nepatřila. Česká legislativa nikdy neumožňovala výrobu a uvádění na trh masných výrobků a masných polotovarů z faremně porážené drůbeže a zajícovců, jejichž maso nebylo podrobeno úřední veterinární prohlídce. Ukončení platnosti výjimky pro výrobu takových masných výrobků tedy nebude mít na české malé producenty a chovatele žádný vliv, dotkne se pouze výrobce v těch členských státech, které výjimku doposud umožňovaly.“

Co se týká vepřových produktů, ty nelze ze dvora prodávat ani nyní. Domácích zabíjaček se to však netýká. Státní veterinární správa už v lednu 2020 psala:

„Především je nutné upozornit na to, že pořádání tak zvané veřejné zabíjačky jako atrakce, je podle veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání nepřípustné. Rovněž pořádání vepřových hodů v restauracích s vystavením jatečně opracovaného těla prasete před provozovnou (restaurací) odporuje zákonu. (…) SVS také připomíná, že samotné porážení prasat lze provádět pouze na schválených jatkách nebo v rámci domácí porážky. Domácí porážka může být provedena pouze v domácnosti chovatele, produkty jsou pak pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro tzv. osoby blízké.“

Ve videu je také řečeno, že se zákaz netýká údajně tzv. halal porážek. Tedy rituálních porážek, při kterých je odkrveno tělo poraženého zvířete, aniž by bylo zvíře omráčeno. Je pravda, že EU v této věci nemá jasná pravidla, zároveň však umožňuje členským státům přijmout svá nařízení. Ekolist.cz píše:
„Členské státy Evropské unie mohou nařídit, že zvířata musí být před rituální porážkou omráčena. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie, podle kterého není příslušné nařízení vydané před třemi lety v Belgii v rozporu s náboženskou svobodou. Umrtvení zvířete před porážkou podle něj naopak vychází vstříc cílům EU v oblasti kvality života hospodářských zvířat.“

Fámy o zákazu zabíjaček se šíří už od roku 2016. Nejedná se však o pravdu.

Příspěvek je tedy v první části týkající se chovu domácích zvířat zcela nepravdivý. V druhé části je zavádějící, kdy je citován europoslanec Ivan David, ten však ve svých tvrzeních nemá pravdu.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/