Autorem citátu „Jen mrtví viděli konec války“ je George Santayana, nikoliv Platón

Na některých webech zabývajících se citáty slavných osobností se uvádí, že řecky filozof a matematik Platón měl říci: „Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.“ Citát je na Facebooku rovněž připisován Platónovi.

Naše hodnocení: nepravda (špatně přiřazený citát)

Podrobnosti: Zdá se, že však citát je Platónovi nesprávně připisován. Diskurzy o válce se nacházejí v dílech Platóna „Alkibiades I“ a „Laches“, kde filozof sdílí svou myšlenku humánního vedení války. V dílech „Republika“ a „Zákony“ Platón popisuje vytvoření dobře uspořádaného a ctnostného státu prostřednictvím výcviku městských vojenských stráží v zásadách humanitárního práva. Ve sbírce Platónových děl na webových stránkách „Projekt Gutenberg“ ani v kompletních dílech vydání z roku 1997 však web Provereno nanášel tento citát, ani žádné jemu podobné prohlášení.

Kdo je tedy autorem této věty? Profesor Kalifornské státní polytechnické univerzity Dr. Bernard Duffy našel citát v díle španělsko-amerického filozofa George SantayanySantayana vzpomíná ve sbírce esejů Monology in England (1922), na dobu když seděl v kavárně v Oxfordu a pozoroval skupinu zpívajících zraněných vojáků sedících u nedalekého stolu. Důstojníci se radovali z nově podepsaného příměří v první světové válce: nepotřebovali se vrátit na frontu, nyní byli v bezpečí. A Santayana poznamenává, že lidstvo se ze svých chyb neponaučí a proto je odsouzeno je opakovat: „Chudáci si myslí, že jsou v bezpečí! Myslí si, že válka – možná poslední z válek – je u konce! Pouze mrtví jsou v bezpečí; konec války viděli jen mrtví.“

Citát byl poprvé chybně připsán Platónovi jedním z vůdců americké armády během druhé světové války, generálem Douglasem MacArthurem.

Více na webu Provereno

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/