ANALÝZA TEXTU: „Co je dobré vědět o respirátorech: Respirátory nikdy nebyly navrhnuté na ochranu před viry“

Sociální sítí Facebook se lavinovitě šíří text (1, 2), který upozorňuje na rizika respirátorů FFP2. Text tvrdí, že nejsou vhodné pro každodenní používání a nejsou navrhnuté na ochranu před viry.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Neexistují důkazy o tom, že by respirátory způsobovaly onemocnění plic nebo byly jinak nebezpečné. Pouze osobám s některými konkrétními zdravotními problémy se nedoporučuje používat respirátory. Podle loňské studie nošení masky během sportování mírně ovlivňuje výkon srdce a plic. Podle autorů však cílem studie není zpochybnit povinnost nosit respirátory a nelze ji přenést do běžných podmínek.

Dr. Sven Fikenzer, sportovní lékař na kardiologické klinice ve Fakultní nemocnici v Lipsku (UKL), řekl Německé tiskové agentuře (DPA), že podle výsledků jeho studie se CO2 v těle nehromadí. Nemá také žádné důkazy o tom, že dochází ke sníženému okysličení. Fikenzer byl vedoucím studie v loňské studii v Univerzitní nemocnici v Lipsku, která zkoumala odolnost zdravých lidí při nošení respirátorů FFP2 během fyzické námahy. Mezi jinými došlo k „značnému narušení různých parametrů pocitu komfortu“ účastníků.

Bylo také zjištěno, že výkonnost systému srdce a plic byla významně snížena u obou typů masek. Masky zhoršily dýchání, „zejména objem a rychlost vzduchu při výdechu“. V metabolismu bylo také zaznamenáno rychlejší okysličení krve při námaze. Je však nutné poznamenat, že testované osoby jezdily na ergometru (tedy rotopedu). Podle Fikenzera proto nelze činit závěry v běžných každodenních situacích. Podle tiskové zprávy není studie „zamýšlena jako kritika nebo jako zpochybnění nutnosti nosit respirátory“.

disertační práci předložené Technické univerzitě v Mnichově v roce 2004 byl po použití chirurgických masek zjištěn mírně zvýšený obsah CO2 v krvi. Nebylo zjištěno zvýšení dechové frekvence nebo snížení saturace kyslíkem. Také nedošlo k významnému zvýšení nebo snížení srdečního rytmu. Autorka disertační práce Ulrike Butz pro Německou tiskovou agenturu řekla: „Z práce nelze odvodit žádná zdravotní rizika.“

Podle Německé respirační ligy mají profesionální masky (FFP2, FFP3) „značný odpor při dýchání“. Potřebujete tedy více síly k dýchání. To by mohlo u nemocných pacientů vést k „značné dušnosti“. Podíl oxidu uhličitého v krvi by se mohl zvýšit. „V praxi však ten, kdo se bude cítit nekomfortně, sundá sám včas respirátor.“ Nebezpečné zvýšení obsahu CO2 v krvi kvůli maskám je „nepravděpodobné“.

S jednoduchou chirurgickou obličejovou maskou nebo samostatně vyrobeným krytem úst a nosu je zvýšení oxidu uhličitého u zdravých lidí nepravděpodobné – protože tyto masky nejsou zcela těsné. U pacientů s chronickou respirační nedostatečností by se však mohl podíl oxidu uhličitého a „dechové práce“ zvýšit, „aby bylo pokrytí úst a nosu vnímáno jako nepohodlné nebo ohrožující a subjektivně jako dušnost“, píše Respirační liga v informačním listě.

 German Respiratory Society (DGP) doporučuje opatrnost u pacientů se srdečními a plicními chorobami. V závislosti na použitém materiálu může být při nošení masky nutná větší dechová síla. Institut Roberta Kocha (RKI) doporučuje obecné nošení ochrany úst a nosu „v určitých situacích na veřejných prostranstvích“. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje , aby masky by se měly používat na veřejnosti, kdy je obtížné udržet si odstup – například v obchodech a veřejné dopravy – i v oblastech, kde existuje mnoho lidí nakažených koronavirem.

Při použití respirátorů FFP2 a FFP3 se očekává, že pacienti s respiračními chorobami budou při dýchání „unavenější“. Únava ale neznamená, že jim způsobuje nějaké onemocnění. Pokud se množství oxidu uhličitého na krátkou dobu zvýší, „hladina se okamžitě vyrovná sundáním si respirátoru. V této souvislosti je nutné zmínit že nové opatření vlády nařizuje nosit respirátory například v obchodech nebo na úřadech. Nenařizuje tyto respirátory nosit dlouhodobě.

Životnost respirátoru je různá. „U každého modelu respirátoru to může být jinak, proto sledujte označení písmeny R, NR a D. Respirátory s označením R můžete použít opakovaně. Respirátory s označením NR jsou pouze jednorázové použití. Ochranu poskytují nanejvýš 24 hodin. Respirátory s označením D splňují požadavky na odolnost vůči zanášení výdechového ventilu,“ píše například lékárna BENU. U jednorázových je maximální životnost respirátoru s filtrační třídou FFP2 nebo FFP3 jedna pracovní směna – 8 hodin.

Nepodařilo se nám ověřit, že by na balení respirátorů „Meditrade“ bylo varování: „Nesprávné používaní nebo nedodržování tohoto návodu na použití může vést k nemoci, vážnému zranění nebo k smrti.“ Na webu s příbalovým letákem nyní píše: „Nedodržení návodu, zejména pokud jde o použití, kompatibilitu a životnost, může vést ke zranění osob a poškození majetku. Společnost Meditrade GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití produktů. Jedná se o produkt na jedno použití – při opakovaném použití nelze vyloučit změny materiálu a riziko infekce.“

Ohledně účinnosti masek, existuje například studie Johannes Gutenberg University Mainz. V této souvislosti byl porovnán vývoj počtu koronavirových infekcí v německém městě Jena s vývojem v podobných městech, ve kterých byla později zavedena povinnost nosit ochranu úst a nosu. Studie dospěla k závěru, že požadavek nosit ochranu úst a nosu zjevně významně přispívá k potlačení koronavirové pandemie.


Článek prošel 22.2.2021 hodnocením peer review kanálu Iluminátor. Pracujeme na jeho doplnění. 

Iluminátor také příspěvek rozebral na své facebookové stránce.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/