15 milionů Ukrajinců neudržuje silné vazby s Ruskou federací

Ruská média šíří tvrzení, jejímž autorem je ministerstvo obrany Ruské federace. Uvádí, že většina Ukrajinců vždy prosazovala dobré vztahy s Ruskem a asi 15 milionů „stále udržuje silné vazby s Ruskou federací“.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Ministerstvo obrany Ruské federace neuvedlo, na základě čeho tam byly takové závěry učiněny a odkud se takové „statistiky“ vzaly.

Pokud se obrátíme na oficiální otevřené zdroje a data z celostátních průzkumů Ukrajinců, je obrázek úplně jiný. Průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) v únoru 2022 ukázal, že procento těch, kteří se cítí v Rusku dobře, klesá (v listopadu 2021 – 39 %, v únoru 2022 – 34 %). Stojí za zmínku, že tento průzkum byl proveden před rozsáhlou ruskou invazí na Ukrajinu.

Na otázku, jak byste chtěli vidět vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem, se drtivá většina dotázaných – od 95 % na Západě po 86 % na Východě – domnívá, že Ukrajina a Rusko by měly být nezávislými státy (údaje za únor 2022).

Průzkumy mezi Ukrajinci již během invaze (průzkum provedla Sociologická skupina „Hodnocení“ ve dnech 12. až 13. března 2022, 1200 respondentů – pozn. red.) ukazují, že 56 % Ukrajinců považuje za hlavní cíl ruské invaze úplné zničení ukrajinského lidu a tato myšlenka dominuje ve všech regionech země. 49 % dotázaných se domnívá, že účelem ruského útoku je obsazení Ukrajiny a připojení k Ruské federaci. Pouze 2 % Ukrajinců věří, že účelem ruské invaze je ochrana rusky mluvících lidí. Navíc 86 % Ukrajinců se domnívá, že Ukrajina by se neměla vzdávat ani Krymu, ani Donbasu a využít každé příležitosti k navrácení dočasně okupovaných území. Jsou si tím jisti obyvatelé všech krajů.

Nepotvrzuje se ani tvrzení, že se Ukrajinci za války údajně častěji obracejí o pomoc na Ruskou federaci, nikoli na Západ. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) odešlo k 14. březnu 2022 z Ukrajiny asi 3 miliony lidí, z toho 60,7 % do Polska. Počet uprchlíků co odešli azyl hledat do Ruska je 143 000 lidí (5 % z celkového počtu uprchlíků z Ukrajiny), do Běloruska pak jen 1 200 lidí.

Zdroj: StopFake  

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/