Vyjádření Astrid Stuckelbergerové o úmrtí v Evropě je zavádějící

I v českém prostředí se šíří různá vyjádření lékařky Astrid Stuckelbergerové, která je známá už z minulosti svými nepravdivými vyjádřeními ohledně pandemie COVID-19.  V novém dokumentu například tvrdí, že v Evropě je oficiálně hlášeno 18 000 úmrtí v souvislosti s očkováním.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Vyjádření je zavádějící. Databáze hlášení nežádoucích účinků EMA EudraVigilance sama o sobě není důkazem, že vakcína způsobila hlášené vedlejší účinky nebo úmrtí. Regulační orgány členských států Evropské unie a farmaceutické společnosti hlásí do systému  EudraVigilance všechna podezření na nežádoucí účinky po očkování. Tyto zprávy jsou poté spolu s dalšími informacemi zkontrolovány, aby se vyhodnotilo, zda existuje příčinná souvislost.

„Tato hlášení mohou souviset i se zdravotními problémy, nesouvisí s očkováním. Většina podezření na nežádoucí účinky byla nakonec potvrzena jako vedlejší účinky,“ uvedla AFP mluvčí EMA. Na webu samotné databáze je upozornění, že „informace na těchto webových stránkách se týkají podezřelých vedlejších účinků, které byly pozorovány po podání vakcín proti Covid-19, ale které nutně nemusí souviset se samotným očkováním nebo jím být přímo způsobeny.“

Do databáze se zaznamenávají podezření ze všech členských států EU a kromě toho také z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V těchto zemích bylo podáno více než 455 milionů dávek vakcín proti onemocnění COVID-19. „EMA identifikovala několik vzácných, ale závažných nežádoucích účinků vakcín proti COVID-19 a v některých, ale ne zdaleka ve všech případech, se tyto účinky ukázaly jako fatální,“ uvedla AFP mluvčí EMA.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/