Video s Kathi Schepis je plné nepravd

Více než 12 tisíc sdílení má video ze Švýcarska s českými titulky, ve kterém má údajná farmaceutka Kathi Schepis vysvětlovat, že vakcíny proti Covid-19 jsou neúčinné, zbytečné a nebezpečné.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: Projev Kathi obsahuje mnoho logických chyb a nesmyslů. Zvláštní je, že Kathi neuvedla, pro jakou firmu pracovala. Bohužel ani na Google vyhledávači se o Kathi jako farmaceutce nic nedozvíme, o jejích odborných pracích už vůbec nic. Na Google vyhledávači se ale dozvíme o spojení Kathi s organizací Aletheia.

A co je lékařská organizace Aletheia? Portál plný dezinformací. Když si kliknete na jejich stránku zjistíte, že se nejedná o odbornou společnost lékařů, ale antivax fanatiky. Na svém webu žádají o finanční dary, píší o svobodě, demokracii, jiném pohledu na vakcíny a podobně. Toto odborné lékařské společnosti prostě nedělají.

VAKCÍNY NEJSOU NEBEZPEČNÉ, NEÚČINNÉ A ANI ZBYTEČNÉ

Vakcíny proti Covid-19, které jsou dostupné v ČR a na Slovensku, jsou bezpečné. Všechny vakcíny prošly vícefázovým klinickým testováním na velkém počtu dobrovolníků, které následně prozkoumala a schválila Evropská léková agentura. Výsledky klinického hodnocení se potvrzují v praxi při očkování miliard lidí po celém světě. Vedlejší účinky mimo ty, které jsou na příbalovém letáku, jsou extrémně vzácné a benefity očkování řádově převyšují rizika.

Všechny vakcíny, které schválí Evropská léková agentura, musí být na základě výsledků klinických hodnocení bezpečné a musí být dostatečně účinné, aby měly vyhovující poměr přínosů a vedlejších účinků. Například vakcíny od spol. Pfizer nebo Moderna mají proti alfa variantě účinnost nad 90 procent. Proti dalším mutacím koronaviru může být účinnost nižší, ale stále chrání ve většině případů před smrtí nebo těžkým průběhem onemocnění.

VAKCÍNY NEJSOU EXPERIMENTÁLNÍ A SPLNILY POŽADAVKY NA DOČASNÁ POVOLENÍ

Během mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví může být léčivému přípravku nebo vakcíně uděleno podmíněné registrace. Stává se to tehdy, když přínos jejich okamžitého poskytnutí převažuje nad rizikem, že budou k dispozici méně komplexní údaje, než se požadují za normálních okolností. V těchto případech se výrobce zaváže, že poskytne dodatečné údaje v souladu se stanoveným harmonogramem.

V každém případě Evropská komise udělí rozhodnutí o registraci až poté, co z posouzení Evropské agentury pro léčivé přípravky vyplyne, že vakcína je zároveň bezpečná i účinná.

Vakcíny byly do dnešního dne podány několika miliardám lidí. Již provedli třetí fázi klinického hodnocení, nyní probíhají další třetí fáze pro různé věkové či specifické skupiny lidí s určitou léčbou. „U populace, která se plošně očkuje, byla třetí fáze ukončena a víme, že vakcíny jsou bezpečné“. Ve Spojených státech amerických vakcína od Pfizeru-BioNTechu dostala plnou licenci, nejen dočasnou. Evropská léková agentura to ještě podle něj udělat nemohla, neboť jí to neumožňuje regulace.

PŘI TŘETÍ FÁZE KLINICKÉHO ZKOUŠENÍ VAKCÍNY OD PFIZERU ÚČASTNÍCI NEVĚDĚLI, ZDA DOSTALI VAKCINU NEBO PLACEBO

Ve velmi velké klinické studii bylo prokázáno, že vakcína Comirnaty podávaná v režimech dvěma dávkami je účinná při předcházení onemocnění COVID-19 u osob ve věku od 12 let. Na zkoušení se celkově zúčastnilo přibližně 44 000 osob ve věku od 16 let. Polovina z nich dostala vakcínu a polovině byla podána zdánlivá injekce. Jednotlivci nevěděli, zda dostali vakcínu nebo zdánlivou injekci. Účinnost byla vyhodnocena přibližně u 36 000 osob ve věku od 16 let (včetně lidí ve věku nad 75 let), kteří neměli příznaky předchozí infekce.

VAKCÍNA SNIŽUJE ÚMRTNOST I HOSPITALIZACE

Studie provedená francouzským vědeckým týmem Epi-Phare přinesla velmi pozitivní zprávy. Během konání studie Francie zasáhla i varianta delta. Podle předběžných výsledků vědci konstatují, že vakcíny všech sledovaných firem měly vysoký účinek také na tuto mutaci. Výsledky ukázaly, že vakcíny snížily riziko závažných symptomů a smrti o 84 % u osob starších 75 let a 92 % u osob ve věku 50 až 74 let.

Takových studií je nespočet, ukazují nám to i data ze zemí, která jsou očkována v dostatečné míře.

VAKCÍNY PROTI COVID-19 NEZABILY DESETTISÍCE LIDÍ

„Shromažďování všech hlášení o podezřeních na nežádoucí účinky vakcín a léků je jedním z pilířů systému sledování bezpečnosti EU,“ uvedla EMA e-mailem pro agenturu Reuters.

U většiny léků a vakcín se velká většina předpokládaných vedlejších účinků nakonec nepotvrdí jako vedlejší účinky. V případech s fatálním koncem je obtížné s jistotou určit skutečnou příčinu smrti, i když jsou k dispozici všechny údaje včetně výsledků pitvy. Podle agentury EMA je bezpečnost vakcín COVID-19 neustále monitorována a vyhodnocována – a bylo zjištěno, že jsou „bezpečné a účinné“. Dodává: „Vážné problémy s vakcínou jsou extrémně vzácné“.

OČKOVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY JE BEZPEČNÉ

Doktorka Dostálová očkování v těhotenství jednoznačně doporučuje. „Určitě bych počkala do druhého trimestru, když by to podle studií mělo být bezpečné. Ideální je, pokud se dá těhotná žena očkovat ve třetím trimestru, protože z očkování benefituje i dítě – když se narodí, má už protilátky v krvi a následně je dostává i přes mateřské mléko.“

Lékař Sabaka dodává, že v této epidemické situaci by bylo vhodné, aby se ženy daly očkovat i v prvním trimestru, pokud ještě nebyly očkovány. Těhotná žena má podle něj stejné riziko dostat se na plicní ventilaci jako průměrný 60letý muž. „Je to velké riziko, stejně jako riziko předčasného porodu či jiných komplikací. Máme spoustu dat o tom, že očkování je v těhotenství bezpečné, nezpůsobuje potraty.“

ZASE TEN IVERMEKTIN

Ivermektin byl v ČR a na Slovensku schválen pouze proti parazitům a svrabu. Jeho užívání k léčbě covidu-19 nedoporučuje ani jeho výrobce. Všechny vědecké studie, které poukazují na účinnost přípravku ivermektin proti covidu, obsahují vážné chyby nebo vykazují známky manipulace s daty.

Vyjádření Kathi Schepis se také věnoval Youtubový kanál Sprechstunde mit Dr. Hegedüs.

Zdroj: Polícia SR

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/