Studie o spike proteinu aktivujícího endogenní retroviry se vůbec netýká vakcín

Na serveru OSEL.CZ vyšel článek Josefa Pazdery „Spike protein aktivuje endogenní retroviry“.  V článku se odvolává na studii „SARS-CoV-2 induces human endogenous retrovirus type W envelope protein expression in blood lymphocytes and in tissues of COVID-19 patients“, která vyšla jako preprint na serveru medRxiv. Autor vyvozuje z této studie spekulaci, že koronavirový spike protein, jehož tvorba je v těle vyvolána vakcínou mRNA, může díky aktivaci retrovirových genových sekvencí začleněných do lidského genomu vyvolat expresi plně funkčních retrovirů, které pomocí reverzní transkriptázy přenesou vakcinační mRNA do genomu člověka.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Studie se však vůbec netýká vakcín proti COVID-19. Studie Charvet et al. se přitom zabývá vlivem onemocnění covid na expresi genů pro obalové proteiny retrovirů (kterou mimochodem vyvolávají i jiná virová onemocnění, třeba chřipka) a dopady na imunitní odezvu. Rozhodně z ní nevyplývá, že by mRNA vakcíny mohly vyvolat expresi plně funkčních retrovirů, které pomocí reverzní transkriptázy přenesou vakcinační mRNA do genomu člověka.

Závažný vývoj koronavirového onemocnění COVID-19 dysreguluje vrozenou a adaptivní imunitu hostitele, což vede k lymfopenii a nerovnováze neutrofilů/lymfocytů a slabé interferonové reakci, což jsou v podstatě hyperimunitní reakce. Takové mnohostranné imunologické dysregulace vyvolaly otázky o patofyziologických mechanismech, které jsou základem akutních a postakutních symptomů nebo syndromů COVID-19, které přímo nesouvisejí s infekcí SARS-CoV-2.

Spike protein vytvořený za pomocí mRNA se však lehce liší od toho po prodělané nemoci COVID-19. Nutno dodat, že článek na Osel.cz také upozorňuje, že není zaměřen proti očkování: „Pokud někdo pochopil článek jako varování před vakcinací (ač v něm nic takového není), a jako  podporu hnutí antivax, tak s tím nic nenadělám. Mohu jen litovat, že jsem to nenapsal nějak líp a nezdůraznil, že prodělání nemoci je větší problém, že jsem předpokládal, že zdejší čtenář sem chodí opakovaně a zaregistroval články jako třeba: „Očkovat nebo neočkovat“, „Očkovací lídr a limity vakcinace“, „Pilulka na COVID-19 umutuje virus k smrti,…“

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/