Příspěvky na sociálních sítích dezinterpretují data WHO z databáze VigiAccess

Sociální sítí Facebook se šíří příspěvky, podle kterých měla Světová zdravotnická organizace údajně oficiálně potvrdit, že vakcíny proti onemocnění Covid-19 jsou nebezpečnější než jakékoli jiné očkování či léky. Tato tvrzení jsou založena na datech z databáze VigiAccess.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Český text je doslovným překladem německého textu zveřejněného 18. listopadu na webu report24.news. Tvrzení, podle kterých měla WHO „potvrdit, že vakcíny na covid jsou nebezpečnější než jiná očkování či léky a mají nejvíce nežádoucích účinků“, jsou však zavádějící a nepodložená. Data ze stránky VigiAccess se vztahují pouze na hlášení o vedlejších účincích, nikoli na potvrzené případy nežádoucích účinků.

Jak již bylo zmíněno, text se odkazuje na údaje ze stránky VigiAccess. Tuto stránku spustila v roce 2015 WHO, aby umožnila široké veřejnosti přístup k databázi VigiBase, kde se uchovávají záznamy o hlášených potenciálních vedlejších účincích různých léků. Webovou stránku VigiAccess spravuje tzn. Uppsalské monitorovací centrum (Uppsala Monitoring Centre, UMC). Mluvčí databáze Alexandra Hoegberg pro agenturu AFP ještě v září uvedla v emailu: „Tato čísla nenaznačují, že by vakcíny proti onemocnění Covid-19 nebyly bezpečné. Rovněž vzájemné srovnání čísel pro různé léky neposkytuje žádnou informaci o jejich relativní bezpečnosti v porovnání mezi sebou.“

AFP se se obrátila přímo i na Světovou zdravotnickou organizaci. Tiskové oddělení WHO pro agenturu AFP 29. listopadu 2021 uvedlo, že organizace nikdy nepotvrdila, že vakcíny proti covidu jsou nebezpečnější než jiná očkování či léky.

Podle WHO se při souhrnné analýze údajů od národních regulačních orgánů jednotlivá hlášení ne vždy posuzují z hlediska příčinné souvislosti mezi nežádoucími účinky a vakcínou. „Proto je třeba hlášení v systému VigiAcess interpretovat opatrně – nemůžeme si být jisti, zda událost skutečně souvisela s vakcínou, nebo šlo jen o artefakt, náhodné pozorování nebo někdy jen o nesprávnou interpretaci. Potvrzení příčinné souvislosti je složitý proces, který vyžaduje důkladné vědecké posouzení a podrobné vyhodnocení všech dostupných údajů a provádí se až následně. Z toho důvodu informace na stránce VigiAccess nepotvrzují souvislost mezi vakcínou proti covidu a vedlejšími účinky. Jsou předběžné a je nutné je ještě přezkoumat.“

Jak upozorňuje USAToday: „Předložená hlášení nejsou ověřena a nelze je použít k závěru, že nežádoucí účinek byl způsoben vakcínou. Vakcíny proti COVID-19 se ukázaly jako bezpečné a účinné.“

„Antivakcinační skupiny obvykle používají data z databází jako důkaz, že vakcíny jsou pro lidi škodlivé,“ uvádí New York Times. V mnoha případech jsou nepotvrzené zprávy skupinami nesprávně interpretovány jako fakt. PolitiFact prověřil již dříve podobná tvrzení, která využívala americký systém hlášení nežádoucích účinků vakcín a databázi EudraVigilance Evropské unie jako důkaz nebezpečnosti vakcíny proti COVID-19.

Zdroje: AFP, USAToday a PolitiFact.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/