Ne, výrobci vakcín nemusí po roce podávat novou žádost o registraci

Sociální síti Facebook se šíří text tvrdící, že vakcínám proti COVID-19 brzy vyprší registrace a výrobci nepožádali o novou registraci. Tvrdí dokonce, že aktuálně vyrobené vakcíny mají být zničeny. Je to na základě toho, že vakcíny jsou schválené podmínečně.

Text: „Blýská se na lepší časy. VY KDO JSTE DOSUD VYDRŽELI, NENECHTE SE NATLAČIT DO INJEKCE ZA ŽÁDNOU CENU, VYDŽTE DO KONCE ROKU 2021 Převzato z Technikus News: Vydržte do konce roku !!! Nucené očkování Corona: Podmíněné schválení platí jeden rok a lze je každoročně obnovovat. Všechny vakcíny proti COVID-19 schválené v EU a tedy v Německu získaly podmíněné schválení (k 23. dubnu 2021). Platnost schválení vyprší v prosinci 2021 a lednu 2022. Protože žádný výrobce podmíněně schválených vakcín nepodal novou žádost, vakcíny již od prosince 2021 / ledna 2022 nesmí být použity – musí být zničeny. Z toho plyne obrovský tlak na dříve neočkovanou a neoprávněnou a nezákonnou očkovací kampaň pro děti a mládež. Proč si myslíte, že výrobci nepožádali o další schválení podmíněně schválených používaných vakcín? Protože pravděpodobně nedostanou žádné další (podmíněné) schválení kvůli nesčetným vedlejším účinkům a vysokému počtu úmrtí!“

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Je pravdou, že Zachování registrace podmínečně schválených léčiv je podmíněno každoročním přehodnocením těchto podmínek. Pro výrobce léčiv, tozn. i vakcín, reportovat údaje o vakcíně. Podmínečné schválení ale neříká nic o účinnosti látek obsažených ve vakcíně. Netýká se totiž jen vakcín proti covidu-19, takto schválená je celá řada jiných léčiv. Rozdíl je v tom, že v momentě, kdy jsou vakcíny schváleny podmínečně, musí o nich společnosti reportovat dlouhodobě. Znamená to především to, že informuje o tom, jak se daří lidem zapojeným do klinických studií. Úřady také zveřejňují počet hlášených vedlejších účinků a výrobci musí s úřady spolupracovat. To se samozřejmě děje a tak není důvod, aby registrace nebyla prodloužena.

Rozhodně to neznamená, že výrobci musí požádat o novou registraci nebo dokonce, že by se aktuálně vyrobené šarže měly zlikvidovat.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/