Ne, nemocnice již nemohou držet na lůžkách lehké případy kvůli bonusům od pojišťoven

Zastupitel v Ústeckém kraji Jiří Madar tvrdí, že počty hospitalizovaných neklesají kvůli bonusům od pojišťoven. Web Mix24 vydal dokonce článek: „Proč neklesají počty hospitalizovaných, podle kterých se řídí PES? Nemocnice drží na lůžkách lehké případy kvůli bonusům od pojišťoven, tvrdí lékař.“ Jedná se však o nepravdu. Od 1. 1.2021 platí změna vyhlášky, pro kterou je možné si příplatek za COVID-19 pacienty účtovat jen 10 dní u lehkých případů a 20 dní u vážných případů.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: „Onemocnění COVID-19 má dle současných poznatků dobu infekčnosti 10 dní u pacientů s lehkým nebo středním průběhem onemocnění a 20 dní u pacientů s těžkým průběhem onemocnění zpravidla u pacientů na JIP nebo ARO. Pouze po tuto dobu existují zvýšené náklady na péči o tyto pacienty (spotřeba osobních ochranných pomůcek; odměny a příplatky personálu, který se stará o COVID-19 pozitivní hospitalizované pacienty) a po skončení infekčnosti je možné k pacientům s onemocněním COVID-19 přistupovat jako k neinfekčním, tedy jim poskytovaná zdravotní péče by měla být hrazena již ve standardním režimu za vykázanou péči bez bonifikačních příplatků. Zároveň díky vytvoření nových výkonů pro PCR testy na COVID-19 č. 82301 a 82302 bude možné z vykázané péče jednoznačně určit datum začátku infekčnosti pacienta, tj. datum provedení PCR testu s pozitivním výsledkem vykázáním výkonu č. 82301,“ říká platná vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Přestože počet COVID pacientů v ČR mírně klesá, naprostá většina nemocnic je nadále zatížena prakticky na maximum svých kapacit. Stále jsou realizovány mezikrajové transporty z krajů, kde je vytížení kapacity lůžek nejvyšší (Karlovarský kraj). Na tomto místě je nutno jednoznačně dementovat informace v některých mediích, že dochází k umělému udržování obložnosti nemocnic z důvodu zneužívání navýšených úhrad pro pacienty hospitalizované na JIP/ARO. Omezení odkladné péče trvá a zahájení jejího obnovení ve většině nemocnic nelze očekávat dříve než za 3 týdny, to vše za podmínky účinnosti přijímaných protiepidemických opatření,“ říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Článek prošel 7. února 2021 peer review na Twitch.tv kanálu Iluminátor

Osmého února 2021 byl změněn nadpis článku „Ne, nemocnice nedrží na lůžkách lehké případy kvůli bonusům od pojišťoven“ na „Ne, nemocnice již nemohou držet na lůžkách lehké případy kvůli bonusům od pojišťoven“. Důvodem je větší přesnost.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/