Ne, charta OSN neospravedlňuje ruskou agresi proti Ukrajině

Na Facebooku se momentálně šíří příspěvek, podle kterého má Rusko právo útočit na Ukrajinu podle charty OSN. Konkrétně „o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora“.

Text hoaxu: „Generálny tajomník OSN António Guterres sa rozzúril, keď sa od Putina dozvedel, že Charta OSN obsahuje článok, povoľujúci zvláštnu ruskú operáciu na Ukrajine.

RUSKO MÁ PRÁVO LIKVIDOVAŤ NACISTOV VŠADE (z Charty OSN):

Norimberský tribunál prehlásil, za zločincov všetkých, ktorí bojovali proti OSN a vykonávali genocídu. Najväčšia genocída bola vykonaná proti sovietskemu národu, ktorí sa v tej dobe nazýval sovietsky ľud. Charta OSN v článkoch 106 a 107 dáva právo víťazom druhej svetovej vojny ZSSR, USA, Veľkej Británie a Číne, aby uplatňovali všetky opatrenia voči krajinám, ktoré proti nim bojovali, aby zabránili akciám zameraným na revíziu druhej svetovej vojny.

To zahrňuje použitie vojenskej sily proti týmto krajinám. K tomu stačí oznámiť to ostatným trom víťazným štátom, netreba k tomu získať ich povolenie, či súhlas. Silový nátlak na tie štáty, ktoré chcú revidovať systém Jalta – Postupim v Európe môže vykonávať aj Rusko, ktoré je právnym nástupcom ZSSR. Rusko môže zastaviť pokus o oživenie nacizmu v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku, Bulharsku, Fínsku, Chorvátsku, Slovinsku a Českej republike – ktorá sa vo vojnových rokoch prejavovala ako protektorát Čechy a Morava.“

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti: V prvé řadě není dokázáno, že Vladimir Putin tajemníkovi OSN vůbec něco takového oznámil. Média o setkání informují takto: „V Moskvě ovšem Guterres dokázal pouze nabídnout spolupráci OSN při evakuaci civilního obyvatelstva Mariupolu, zejména z ocelárny Azovstal – její obránci se ruské drtivé přesile doposud nevzdali. Jak se zdá, bez úspěchu.“

Charta OSN navíc zásah proti Ukrajině neospravedlňuje. Zmiňované články hovoří o společné akci proti nacistickému režimu a byly časově omezeny. „Než nabudou účinnosti ty zvláštní úmluvy dotčené v článku 43, které Radě bezpečnosti po jejím soudu umožní, aby zahájila výkon svých úkolů podle článku 42, strany zúčastněné na prohlášení čtyř států, podepsaném v Moskvě dne 30. října 1943, jakož i Francie, poradí se podle odstavce 5 tohoto prohlášení navzájem, a je-li toho podle okolností třeba, i s jinými členy Spojených národů, o takové společné akci jménem Organisace, které by bylo třeba pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoli signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovou akci vadnou ani jí nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost,“ píše se v článcích.

Články tedy nejsou už platné. Zároveň Ukrajina rozhodně není nacistickým režimem. Tato lež je součástí ruské propagandy. Ukrajina je od 24. května 1945 také členem OSN. Rusko tedy napadlo jiného člena OSN.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/