Citát o zdraví není z Listiny základních práv a svobod

Sociální sítí Facebook se šíří obrázek, který má citovat Listinu základních práv a svobod patřící mezi ústavní zákony.

Naše hodnocení: zavádějící

Podrobnosti: Ve skutečnosti se nejedná o citaci z Listiny základních práv a svobod, která tvoří Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Ve skutečnosti se jedná o citaci z Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Ty je přijata jako neústavní zákon 96/2001 Sb. Zákon se týká různých testů v medicíně. Především v úmluvě jde o to, že pacient nemůže být léčen nebo využíván k výzkumu bez svého souhlasu. Podmínky poskytnutí informovaného souhlasu pak v českých podmínkách upravuje např. §34 zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb.

Úmluva obsahuje také kapitolu IX, článek 26, ve které se v odstavci 1 píše: „Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě kromě těch, která stanoví zákon a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.“

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/