Látka Apeel není nebezpečná

Na Facebooku se šíří další poplašná zpráva. Tentokrát se týká ovoce a zeleniny, která je pokrytá lehkou vrstvou látky Apeel. „Nejezte nic s nálepkou Apeel. Právě se objevil v našich obchodech s potravinami, dnes jsem ho viděl poprvé. Okurky nejsou zabalené v plastu, ale je tam velký nápis, že jsou pokryty Apeelem, aby byla chráněna jejich čerstvost a omezil se plastový odpad. Bezpečnostní list říká: APEEL Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít,“ píše se v nesmyslném příspěvku.

Naše hodnocení: nepravda

Podrobnosti:

Jak látka funguje? „Vše se odvíjí od kombinace lipidů obsažených ve slupkách nebo semínkách ovoce či zeleniny. Ty jsou pro nás v drtivé většině nezávadné (vyjma alergiků) a můžeme je i sníst, což Apeel Sciences motivovalo k využití jejich síly jako dodatečné ochranné vrstvy, respektive bariéry proti rychlému zkažení. Výsledkem je drobný prášek, který se rozmíchá ve vodě, kde utvoří speciální kapalinu, do níž se ovoce a zelenina namáčí. Teoreticky může být touto směsí i postříkána nebo jinak nanesena, ovšem je klíčové, aby měla dostatek času na ovoci či zelenině zaschnout,“ vysvětluje web Czechrunch.

Je pravda, že takto ošetřené ovoce a zelenina se začíná objevovat i v ČR. „Pomeranče ze Španělska a postupně další zelenina a ovoce, převážně dovážené, bude u prodejce Rohlík.cz ošetřena speciální přírodní vrstvou vyvinutou americkou společností Apeel. Díky ní se zhruba dvakrát prodlouží trvanlivost výrobku, bez nutnosti jej balit do plastu. Zmizet by tak časem mohly i nenáviděné okurky v plastu. Z nové technologie bude benefitovat jak Rohlík, kterému se nebude ovoce a zelenina tak rychle kazit na skladu, tak zákazník, který je bude mít čas spotřebovat a nebude je muset případně vyhodit. Právě plýtvání jídlem v domácnostech se celkově podílí nejvíce na vyhazování potravin, a to zhruba čtyřiceti procenty. Následují samotní producenti a poté prodejci. Podobný problém mají i restaurace.

Rohlík nyní takto začíná s pomeranči, ale postupně, po schválení s firmou Apeel, plánuje i rozšíření na další ovoce a zeleninu. Podle Olina Nováka to dává smysl hlavně u dovážených produktů. Vrstva vyvinutá Apeel funguje tak, že zamezuje vstřebávání kyslíku, odpařování vody z ovoce a zeleniny. A tím je udržuje déle čerstvé a šťavnaté. Podobně chrání i plast, ale se všemi problémy, které sebou jeho masivní využívání nese. Vrstva od Apeel je přírodní původu, získaná ze samotných rostlin,“ píše web Ekonews.

A jak je to s údajnou nebezpečností látky? Bezpečnostní list skutečně uvádí, že látka může být nebezpečná. Ale je to uváděno při kontaktu s práškem ve velkém množství. Jenže jak jsme již psali, látka je vynalezena tak, aby začala reagovat na povrchu ovoce a zelenina s přirozenými látkami, které obsahuje zelenina. Po namočení tak vznikne zcela jiná látka, která je již jedlá a není nebezpečná. Stejně tak tomu je u mnoha dalších chemických látek.

redakce

redakce

Za obsah odpovídá šéfredaktor webu Jan Cemper: Redakce: https://www.fakticke.info/redakce/